Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7632
Title: Konaklama sektöründeki yiyecek-içecek işletmelerinin optimum maliyet ve karlılık analizi
Other Titles: Optimum cost and profitability analysis of food and beverage companies in the accommodation industry
Authors: Hacıoğlu, Necdet
Taşkın, Engin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
Keywords: Kar analizi
Profit analysis
Konaklama işletmeleri
Occommodation enterprises
Konaklama işletmeleri
Occommodation enterprises
Maliyet analizi
Cost analysis
Menü planlama
Menu planning
Yiyecek içecek tesisleri
Food and beverage facilities
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşkın, E. (1991). Konaklama sektöründeki yiyecek-içecek işletmelerinin optimum maliyet ve karlılık analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tez iki teori ve "bir uygulama olmak üzere üç bölüm den oluşmaktadır. Birinci bölümde; genel olarak yiyecek-içecek işletmelerinin türleri, yiyecek işletmelerinin konaklama sektöründeki yeri, organizasyon yapısı, servis personeli ve görev tanımlarına değinilmiş ve servis usulleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; menü planlaması optimum maliyet-kârlılık analizi adı altında yiyecek maliyet sistemleri, mali yet düşürme teknikleri, menü satış fiyatının hesaplanmasın da fiyatlandırma yöntemleri ele alınmış, kâr planlaması ve başabaş noktasının hesaplanması ile kârlılığı arttırmanın yolları incelenmiştir. Uygulamayı oluşturan son bölümde ise; ülkemizde I turizm hareketlerinin yoğun olduğu değişik yörelerdeki rastgele belirlenen konaklama işletmelerinde uygulanan servis usulleri, farklı büyüklükteki işletmelerin gelir getiren ünitelerinin mukayesesi ve personel giderlerinin otel işletmelerindeki yeri ve analizi üzerinde çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7632
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016387.pdf
  Until 2099-12-31
8.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons