Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7625
Başlık: Türkiye'de 1990 sonrası kamu iç borçları ve mali etkileri
Diğer Başlıklar: Public debt and financial implications after 1990 in Turkey
Yazarlar: Tatlıoğlu, İsmail
Eroğlu, Nevruze Berna
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Borçlar
Finansal analiz
Kamu borçları
İç borçlanma
Debts
Financial analysis
Public debts
Domestic borrowing
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eroğlu, N. B. (1998). Türkiye'de 1990 sonrası kamu iç borçları ve mali etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7625
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074247.pdf
  A kadar 2099-12-31
10.17 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons