Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7623
Title: Kolin'in sıçanda deneysel olarak oluşturulan akut hipotansiyonu düzeltici etkisinde vazopressinin rolü
Other Titles: The role of vasopressin on the experimentally induced acute hypotension effect of choline in rat
Authors: Savcı, Vahide
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Farmakoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Asetilkolin
Acetylcholine
Hipotansiyon
Hypotension
Kolin
Choline
Sıçanlar
Rats
Vazopressinler
Vasopressins
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Savcı, V. (1991). Kolin'in sıçanda deneysel olarak oluşturulan akut hipotansiyonu düzeltici etkisinde vazopressinin rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 1.) Çalışmada, çeşitli deneysel işlemler (hemorajik hipotansiyon, medulla spinalis kesisi) ve ilaçlarla (fentolamin, hekzametonyum ve histamin) sıçanların kan basıncı düşürüldü. 2.) ICV yolla zerk edilen kolin, 50-150 ug dozlarda, dozla ilişkili olarak kan basıncını normale döndürdü. 3.) Nikotinik antagonist mekamilamin, kolin'e bağlı kan basıncı artışını bloke etti. Muskarinik antagonist olan atropin ise, hemorajik hipotansiyon yaratılmış grup hariç, kolin'e bağlı kan basıncı artışını etkilemedi. Hemorajik hipotansiyon oluşturulan grupta, atropin ön tedavisi kolinin kan basıncını düzeltici etkisini kısmen önledi. 4.) Hemorajik hipotansiyon oluşturulan ve histamin verilen sıçan grubunda, VP'nin pressor etkisine spesifik antagonist İA yolla verildiğinde, 150 ug kolin'e bağlı kan basıncı artışı %50-60 oranında geri dönerken, fentolamin ve hekzametonyum ön tedavisi uygulanan sıçan grubunda kan basıncı, hızla hipotansif düzeylere geri döndü. Medulla spinalis kesişi yapılmış grupta ise VP antagonist verildiğinde, kolin'e bağlı olarak yükselmiş olan kan basıncının kolin öncesi kontrol düzeyinin (85-90 mmHg) yaklaşık 20-30 mmHg altına indiği gözlendi. Bu gruptaki sıçanlara, kolin zerki yapılmadan, VP antagonist verildiğinde kontrol kan basıncının da 20-30 mmHg düştüğü görüldü. 5.) Çalışmada oluşturulan tüm hipotansif koşullar, plazma VP düzeyini arttırdı. Kolin ICV yolla zerk edildiğinde, bu artmış VP düzeylerinde belirgin potensiyasyon yarattı. Kolin'in etkisi, özellikle medulla spinalis kesisi yapılmış sıçan grubunda dikkati çekecek ölçüde belirgindi. 6.) Mekamilamin, kolin'e bağlı plazma VP düzeylerindeki artışı bloke ederken, atropin kolin'in bu etkisini değiştirmedi. 7.) Bulgular, çeşitli hipotansif koşullarda, kolin'in doza bağlı olarak kan basıncını düzeltebildiğim göstermektedir. Kolin'in bu etkisinde SAS'in aracılığı varsa da, vasopressinerjik sistem, özellikle SAS bloke edildiğinde, bu etkiye aracılık eden tek sistem durumuna geçmektedir. Kolin'in gerek kan basıncını yükseltici, gerekse plazma VP düzeylerini arttırıcı etkisi merkezi nikotinik reseptörlerin uyarılması sonucu ortaya çıkmaktadır. 8.) Bulgularımız, kolin'in klinikte, çeşitli kan basıncı düşüklüklerinde de faydalı olabileceğini düşündürmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7623
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015273.pdf
  Until 2099-12-31
1.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons