Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7621
Title: Arazi toplulaştırmasında CBS destekli planlama sisteminin geliştirilmesi ve planlama verilerinin analizi
Other Titles: Creation of GIS-supported planning information system and analysis of planning data in land consolidation
Authors: Arıcı, İsmet
Aslan, Şerife Tülin Akkaya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Arazi toplulaştırması
Coğrafi bilgi sistemi
Planlama modelleri planlama analizi
Bilgi sistemi
Land consolidation
Geographical information system
Planning models
Planning analysis
Information system
Issue Date: 23-Sep-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, Ş. T. A. (2002). Arazi toplulaştırmasında CBS destekli planlama sisteminin geliştirilmesi ve planlama verilerinin analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde tarımsal işletme sayısının fazla, alan büyüklüklerinin ekonomik bir tarımsal işletmecilik için oldukça küçük, buna karşın parsel sayılarının çok fazla oluşu arazi toplulaştırmasının önemini ve geniş alanlara yaygınlaştırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Arazi toplulaştırma çalışmalarının yürütülmesinde; bir çok sayısal, metinsel ve grafiksel bilgiye, hızlı ve hatasız çalışmaya gereksinim vardır. Bu karmaşık yapı, arazi toplulaştırmasında işleri kolaylaştıran, bilgilere hızlı ulaşımı sağlayan, birbiri ile ilişkilendirebilen ve analiz edebilen bir bilgi sisteminin geliştirilmesi gereksinimi doğurmuştur. Bu çalışma ile, arazi toplulaştırma planlama çalışmaları sırasında köy grupları ya da havza bazında planlamaya konu olan temel bilgilerin bir sistematik içinde düzenlenmesini, bilgi girişini, düzeltme işlemlerinin yapılmasını ve bilgilerin birbiri ile ilişkilendirilmesini, gerekli sorgulama ve analizlerinin yapılmasını sağlayan bir bilgi sistemi (ARTOP Bilgi Sistemi) oluşturulmuştur. Oluşturulan bu bilgi sisteminde coğrafi bilgi sistemlerinin özellikleri ve yetenekleri kullanılmıştır. Oluşturulan bilgi sistemi, Köy Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğü'nce arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış olan, DSİ Bursa Karacabey Sulama Projesi altında kalan 16 köyün arazi toplulaştırma bilgileri kullanılarak sınanmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün arazi toplulaştırma planlama çalışmalarındaki analiz kriterleri esas alınarak elde edilen ve düzenlenen bilgiler köy ya da köy grupları bazında çeşitli yönleri ile değerlendirilmiştir. Böylece arazi toplulaştırmasının köy bazından kurtarılarak köy grubu ya da havza bazında yapılabilme olanağı yaratılmaya çalışılmıştır. Sistemin gerçek alanlarda kullanılması ile planlayıcılara, uygulayıcılara, kurum ve kuruluşlara büyük kolaylıklar sağlanması beklenmektedir.
Land consolidation is of great importance due to large number of farm and plot with small size in agricultural fields, therefore it must be extended to very wide range of area in Turkey. In carrying out land consolidation activities, there is a need to various number of numeric, alphanumeric and graphical data and correct and rapid studies. This complicated framework requires establishment an information system which facilitates the land consolidation activities, reaches to the information rapidly, integrates and analyses the information. For that purpose, an information system so- called ARTOP Information System was created and the system is able to organize basic information systematically, ensure data input, correction, integration, inquiries and analysis in the basis of village groups and/ or river basin during land consolidation planning works. The features and abilities of Geographical Information System was highly involved in establishing information system. Created information system was tested by land consolidation planning data of 16 villages surrounded by DSİ Karacabey Irrigation project which were already consolidated by 17. District Directorate of GDRS. Collected and organized data based on analysis criteria of land consolidation planning activities of GDRS was evaluated from various perspectives in the basis of village and village groups. Consequently, application possibilities of land consolidation works were taken into consideration as village groups and/or river basin basis rather than single village basis. It is expected that application of system in practice will be very beneficial for many planners, contractors, organization and institutions involved in land consolidation sector.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7621
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128490.pdf
  Until 2099-12-31
23.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons