Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7619
Title: İnce iğne aspirasyon biopsisinin yüzeyel lenfadenopatilerin değerlendirilmesindeki yeri
Other Titles: The role of fine needle aspiration biopsy in the evaluation of superficial lymphadenopathies
Authors: Balkan, M. Emin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Biyopsi-iğne
Biopsy-needle
Histoloji
Histology
Senfatik hastalıklar
Lymphatic diseases
Sitoloji
Cytology
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balkan, M. E. (1991). İnce iğne aspirasyon biopsisinin yüzeyel lenfadenopatilerin değerlendirilmesindeki yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamız 1.2.1990-31.7.1991 tarihleri arasında Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda ayırıcı tanısı yapılamamış yüzey sonuçları karşılaştırıldı. Sitolojik ve histo-patolojik sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildiğinde FNAB'nin tanısal doğruluk oranı %89 olarak bulunmuştur. Bu oran çeşitli araştırmacıların bildirdiği sonuçlarla karşılaştırıldığında yeterli olarak bulunmuştur. FNAB yüzeyel lenfadenopatilerde kolaylıkla uygulanabilir, ucuz, kompli- kasyonsuz ve güvenilirliği yüksek bir tanı aracı olarak açık biopsiye olan ihtiyacı en az düzeye indirmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7619
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
015271.pdf
  Until 2099-12-31
2.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons