Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7619
Başlık: İnce iğne aspirasyon biopsisinin yüzeyel lenfadenopatilerin değerlendirilmesindeki yeri
Diğer Başlıklar: The role of fine needle aspiration biopsy in the evaluation of superficial lymphadenopathies
Yazarlar: Balkan, M. Emin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Biyopsi-iğne
Biopsy-needle
Histoloji
Histology
Senfatik hastalıklar
Lymphatic diseases
Sitoloji
Cytology
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Balkan, M. E. (1991). İnce iğne aspirasyon biopsisinin yüzeyel lenfadenopatilerin değerlendirilmesindeki yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Çalışmamız 1.2.1990-31.7.1991 tarihleri arasında Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda ayırıcı tanısı yapılamamış yüzey sonuçları karşılaştırıldı. Sitolojik ve histo-patolojik sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildiğinde FNAB'nin tanısal doğruluk oranı %89 olarak bulunmuştur. Bu oran çeşitli araştırmacıların bildirdiği sonuçlarla karşılaştırıldığında yeterli olarak bulunmuştur. FNAB yüzeyel lenfadenopatilerde kolaylıkla uygulanabilir, ucuz, kompli- kasyonsuz ve güvenilirliği yüksek bir tanı aracı olarak açık biopsiye olan ihtiyacı en az düzeye indirmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7619
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
015271.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.45 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons