Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7609
Title: Gebelikteki digoksin benzeri immunoreaktif madde (endoxin) düzeylerine gestasyonel yaş ve preeklampsinin etkisi
Other Titles: Effect of gestational age and preeclampsia on digoxin-like immunoreactive agent (endoxin) levels in pregnancy
Authors: Demir, Ufuk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Digoxin
Fetal kan
Gebelik
Gebelik ayı
Preeklampsi
Fetal blood
Pregnancy
Gestational age
Pre-eclampsia
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, U. (1993). Gebelikteki digoksin benzeri immunoreaktif madde (endoxin) düzeylerine gestasyonel yaş ve preeklampsinin etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda, Ocak-Ekim 1992 tarihleri arasında, prospektif olarak planlanıp uygulandı. Olguların 20'si trimesterde, 35"i 2.trimesterde, 102 'si 3. trimesterde olmak üzere toplam 157 olgu incelendi. 3.trimesterdeki 24 preeklamptik olgu çalışma grubunu, 78 sağlıklı olguda kontrol grubunu oluşturdu. Olguların hiçbirisinde sistemik hastalık yoktu. Ayrıca herhangi bir ilaç almıyorlardı. Olguların hepsinde serum digoksin benzeri immunoreaktif madde (DBIM) düzeylerine bakıldı. Ayrıca 3. trimesterde doğum yapan 28 sağlıklı gebe ve 16 preeklamptik gebede, doğum sonrası umblikal kordon kanında DBIM düzeyleri saptandı.Bunun için "Coat-A-Count-41- Digoxin" radioimmunoassay kiti kullanıldı. Birinci trimesterdeki gebelerin hiçbirinde anlamlı DBIM düzeyi belirlenemezken, 2. trimesterdeki gebelerin 3 "ünde (% 8.6) ve 3. trimesterdeki gebelerin 96"sında ( % 94.1) DBIM düzeyleri anlamlı olarak tespit edildi. 3. trimesterde preeklampsili gebelerdeki ortalama DBIM düzeyi 0.26 ± 0.01 ng/ml, sağlıklı gebelerde ise 0.25 ± 0.01 ng/ml olarak belirlendi, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı(p > 0.005). Umblikal kordon kanı ile anne kanı DBIM düzeyleri arasında, hem preeklamptik grupta hem de sağlıklı gebe grubunda anlamlı bir korelasyon bulundu (p < 0.01). Yenidoğan ağırlığının anne kanı ve umblikal kordon kanı DBIM düzeyleri ile ilişkisinin olmadığı görüldü (p > 0.05). Literatürde DBIM'nin preeklampsi etyolojisi ve patogenezisinde rolü olabileceği öne sürülmüş fakat yapılan çalışmalarda fikir birliğine varılamamıştır. Bu çalışmada DBIM düzeylerinin preeklamptik gebelerle sağlıklı gebeler arasında farklı olmadığı saptanmıştır. DBIM'nin gebeliğin ilerlemesiyle ortaya çıkması ve fetal kaynaklı görünmesi nedeniyle gebelikteki rolü hakkında daha ayrıntılı araştırmaların yapılması gerekmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7609
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031442.pdf
  Until 2099-12-31
1.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons