Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7608
Title: Gemlik Eğitim Araştırma Bölgesi'nde evli ve üreme çağındaki kadınlarda aile planlaması yöntemleri kullanma sıklığı, yöntem değiştirme nedenleri ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi
Other Titles: The frequency of using family planning methods in married and reproductive ages in Gemlik Education Research Area, reasons for changing methods and examining the factors affecting this
Authors: Okan, Necla T.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Aile planlaması
Doğum kontrolü
Family planning
Contraception
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okan, N. T. (1989). Gemlik Eğitim Araştırma Bölgesi'nde evli ve üreme çağındaki kadınlarda aile planlaması yöntemleri kullanma sıklığı, yöntem değiştirme nedenleri ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Araştırma 1988 Şubat-Haziran aylarını kapsayan beş aylık sürede GEAB' nde, bölgeyi temsil eden 15-44 yaş arasındaki, evli 1030 kadına anket uygulanarak yapılmıştır. Amaç; AP yöntemi kullanma sıklığını, kullanılan yöntemlerin cinsini ve buna etki eden faktörleri, AP yöntemi değiştirme sıklık ve nedenlerini ayrıca ileride AP yöntemi kullanma eğilimini saptamaktır. Çalışma sonuçlarına göre 818 kadın (yüzde 79.4) bir yöntem kullanmakta idi. 406 kadın (yüzde 49.6) geri çekme yöntemi ile korunuyordu. Modern yöntemlerden en sık rastlanan RIA İdi. 127 kadın (yüzde 15.5) RIA kullanmakta idi. Kondom ikinci sırada gelmekte idi (123 kadın, yüzde 150), daha sonra sırasıyla oral hap(86 kadın, yüzde 10. 5), tıbbi ovul (22 kadın, yüzde 2.7) ve sterilizasyona (12 kadın, yüzde 15) daha az oranda rastlandı. Genel olarak; modern yöntemler yüzde 45.2, geleneksel yöntemler ise yüzde 54.8 oranında kullanılmakta idi. Yaş ve öğrenim durumunun AP yöntemi kullanmayı etkileyen faktörler olduğu bulunmuştur. Yöntem değiştirmenin sık olduğu görülmüştür. Yaşamının herhangi bir devresinde yöntem kullanmış olan 924 kadından 490'ı en az bir kez yöntem değiştirmiş ve bu kadınlar toplam 746 değiştirme yapmışlardır. Değiştirme nedenlerinin başında, sağlığa zararlı olma (280 kez) ve etkisiz olma (239 kez) gelmektedir. Çocuk sayısı ve gebelik açısından incelendiğinde modem yöntemlerle geleneksel yöntemleri kullananlar arasında ileri analizlerde, beklenenin tersine bir gelişme gözlenmiştir. Kadınların ileride daha çok modern yöntemlerle korunmak istedikleri görülmüştür. 576 kadın (yüde 56.1) modern, 262 kadın (yüzde 25.5) geleneksel yöntemlerle korunmak arzusundadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7608
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005572.pdf
  Until 2099-12-31
3.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons