Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7605
Title: Esansiyel hipertansiyonlu olgularda kalsiyum kanal blokeri Nitrendipin'in sistemik arter basıncı, renal fonksiyonlar ve renin-aldosteron sistemine etkisi
Other Titles: Effect of calcium channel blocker Nitrendipine on systemic arterial pressure, renal functions and the renin-aldosterone system in patients with essential hypertension
Authors: Yurtkuran, Mustafa
Dilek, Kamil
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Antihipertansif ajanlar
Böbrek fonksiyon testleri
Hipertansiyon
Kalsiyum kanal blokerleri
Antihypertensive agents
Kidney function tests
Hypertension
Calcium channel blockers
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dilek, K. (1989). Esansiyel hipertansiyonlu olgularda kalsiyum kanal blokeri Nitrendipin'in sistemik arter basıncı, renal fonksiyonlar ve renin-aldosteron sistemine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Has­talıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji ünitesinde yatarak tedavi gören 31 esansiyel hipertansiyonla olguda yapılmıştır. Bu olgularda kalsiyum kanal blokeri olan Nitrendipin’in 20 mg oral tek doz kullanımının antihipertansif etkisinin başlangıcı, süresi, tolerabilitesi ve nabız dakika sayısına etkisi araştırılmıştır. Ayrıca aynı olgularda akut ve kronik dönemde ( 1. ve 5. günde ) ilacın açlık kan şekeri, serum üre, kreatinin, Na, K, Cl, ürik asit, PRA, aldosteron düzeyle­rine ve GFR değerine etkisi de araştırılmıştır. Sonuç olarak esansiyel hipertansiyonla olgularda 20 mg tek doz Nitrendipin kullanımı ile oral alımdan 1 saat son­ra antihipertansif etkinin başladığı, bu etkinin 8 saat de­vam ettiği, nabız dakika sayısının ise minimal etkilendiği ve tedavi periyodunda ilacın iyi tolere edilebildiği, ilacın akut ve kronik kullanım döneminde açlık kan şekeri, serum üre, kreatinin, Na, K, Cl, ürik asit, PRA, aldosteron düzey­lerinin, GER değerinin etkilenmediği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7605
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006259.pdf
  Until 2099-12-31
2.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons