Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7604
Başlık: Sağ ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonlarında çift kat perikard yaması kullanımı
Diğer Başlıklar: Use of double-layer pericardial patches in right ventricular outflow obstructions
Yazarlar: Özdemir, Ayhan
Güngör, Ulvi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sağ ventrikül
Ventrikül çıkım yolu
Çift kat perikard yama
Right ventricle
Ventricular outflow tract
Double layer pericardium patch
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güngör, U. (1990). Sağ ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonlarında çift kat perikard yaması kullanımı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Sağ ventrikül çıkım yolu obs trüksiyonlarında çıkım yolunu genişletmEk İçin çeşitli matEryalİEr kullanılmıştır. Bunlar arasında dacron, teflon, PTFE, ivalon ve perikard yama ları sayılabilir. Kullanılan her greft tipinin bazı sakınca ları vs komplikasyonları görülmüştür. HomogrEft kullanımın da kalsifikasy on, dacron greftte Erken obstrüksiyon, teflon veya ivalonda yalancı anevrizma, PTFE'de grsft anastomozu ve uyumunda zorluk gibi problemler karşımıza çıkmaktadır. Tek kat olarak kullanılan parikard yamaları anevrizma olu şumuna neden olduğu için bazı yazarlarca önerilmemiştir. Ancak biz olgularımızda perikard yamasını çift kat olarak kullandık. Olgularımızda izlendikleri süre içerisinde ger çek veya yalancı anevrizma oluşumu gözlenmedi, ütojen greft olması nedEniyİE enfeksiyona dirençlidir.Bunun yanı sıra çift kat kullanıldığında anevrizma oluşturmadığı için peri kard yamaları tercih edilecek bir materyaldir. Ayrıca elde edilmesi kolay, diğer greftlerde olduğu gibi ekonomik yükü yoktur ve CErrah için kullanımı kolay olmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7604
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
139714.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.43 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons