Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7604
Title: Sağ ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonlarında çift kat perikard yaması kullanımı
Other Titles: Use of double-layer pericardial patches in right ventricular outflow obstructions
Authors: Özdemir, Ayhan
Güngör, Ulvi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Sağ ventrikül
Ventrikül çıkım yolu
Çift kat perikard yama
Right ventricle
Ventricular outflow tract
Double layer pericardium patch
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güngör, U. (1990). Sağ ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonlarında çift kat perikard yaması kullanımı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Sağ ventrikül çıkım yolu obs trüksiyonlarında çıkım yolunu genişletmEk İçin çeşitli matEryalİEr kullanılmıştır. Bunlar arasında dacron, teflon, PTFE, ivalon ve perikard yama ları sayılabilir. Kullanılan her greft tipinin bazı sakınca ları vs komplikasyonları görülmüştür. HomogrEft kullanımın da kalsifikasy on, dacron greftte Erken obstrüksiyon, teflon veya ivalonda yalancı anevrizma, PTFE'de grsft anastomozu ve uyumunda zorluk gibi problemler karşımıza çıkmaktadır. Tek kat olarak kullanılan parikard yamaları anevrizma olu şumuna neden olduğu için bazı yazarlarca önerilmemiştir. Ancak biz olgularımızda perikard yamasını çift kat olarak kullandık. Olgularımızda izlendikleri süre içerisinde ger çek veya yalancı anevrizma oluşumu gözlenmedi, ütojen greft olması nedEniyİE enfeksiyona dirençlidir.Bunun yanı sıra çift kat kullanıldığında anevrizma oluşturmadığı için peri kard yamaları tercih edilecek bir materyaldir. Ayrıca elde edilmesi kolay, diğer greftlerde olduğu gibi ekonomik yükü yoktur ve CErrah için kullanımı kolay olmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7604
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139714.pdf
  Until 2099-12-31
4.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons