Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7603
Title: Bursa yöresindeki sağlıklı çocuklarda antistreptolizin-0 düzeyleri
Other Titles: Antistreptolysin-0 levels in healthy children in Bursa region
Authors: Dönmez, Osman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Antistreptolizin
Bursa
Streptococ enfeksiyonları
Child health and diseases
Antistreptolysin
Streptococcal infections
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dönmez, O. (1993). Bursa yöresindeki sağlıklı çocuklarda antistreptolizin-0 düzeyleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma Bursa yöresinde 0-12 yaş grubu sağlıklı çocuklarda antistreptolizin - 0 değerlerinin kabul edilebilir üst normal sınırlarını saptamak amacı ile planlandı. Kasım 1991- Nisan 1992 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine başvuran, 0-12 yaş grubunda streptokoksik enfeksiyon anamnezi olmayan 204 olgunun serum ASO düzeyleri saptandı. Çalışma grubunu oluşturan 204 olgu nun 110'u ( % 53.9) 0-5 yaş, 94'ü ( % 46.1) 6-12 yaş grbunda idi. Tüm olguların serum örnekleri hemolizin inhibisyonu yöntemi ile çalışıldı ve ASO değerleri IU/ml olarak belirlendi.-51- Streptokok infeksiyon şüphesi olan 58 olgu, romatizmal ateş tanısı konmuş, 11 olgu, akut glomerülonefrit tanısı konmuş 8 olgu olmak üzere toplam 77 olgu kontrol grubu olarak alındı ve bunlarda ASO değerleri çok yüksek saptandı. Sonuç olarak Bursa yöresinde ASCT nun normalin üst sınır değerleri 0-5 yaş grubunda 225 IU/ml, 6-12 yaş grubunda 450 IU/ml olarak kabul edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7603
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031524.pdf
  Until 2099-12-31
1.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons