Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7600
Title: Fiber dalga kılavuzları içerisinde ilerleyen optiksel elektromanyetik dalgaların analizi
Other Titles: Analysis of optical electromagnetic waves propagation through fiber waveguides
Authors: Güngör, Ali
As, Nilüfer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Dalga kılavuzları
Elektromanyetik dalgalar
Fiber optik
Lifler
Maxwell denklemleri
Waveguides
Electromagnetic waves
Fiber optics
Fibers
Maxwell equations
Issue Date: 1-Nov-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: As, N. (2002). Fiber dalga kılavuzları içerisinde ilerleyen optiksel elektromanyetik dalgaların analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, lazer ve optiksel fiber teknolojisinin ilerlemesi sonucu elde edilen farklı kırılma indisli profillere sahip silindirik fiberler içinde oluşturulan optiksel kiplerin, ilerleme sabitleri ve güç iletimi üzerine teorik hesaplamalar yapılmıştır. Maxwell denklemlerinden başlayarak optiksel kipler için temel diferansiyel denklemler elde edilmiştir. Bu denklemlerin kesin çözümünü elde etmek mümkün olmadığı için sayısal çözümlerde kullanılacak yaklaşımlar yapılmış ve bu nedenle, fiberin kınlma indisinin cekete doğru değişiminin oldukça yavaş olduğu kabul edilmiştir. Elde edilen denklemlerden yararlanılarak bilgisayarla yapılan hesaplamalar ile elde edilen verilerin eğrileri çizilmiş ve irdelemesi yapılmıştır.
In this study we theoretically found the propagation constants and power transportation of different electromagnetic modes in the cylindrical fibers, which have various refractive index profiles. Recent developments in laser technology and fiber production techniques of optical fibers have started new interests on mem. We have developed differential equations for optical modes in the cylindrical fibers by using Maxwell equations and boundary conditions between fiber and cladding. The obtained differential equations are very complicated and it is not possible to solve them analytically. We have tried to make numerical calculation and used some approximations for computer calculations. In these approximations we assume slowly varying refractive index profile starting from center of me fiber to the cladding. We used the calculated data to represent graphically different physical quantities as propagation constants and power transportation for various refractive index profiles and different optical modes inside fiber. We analysed our results and compared them with some previously found values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7600
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128499.pdf3.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons