Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7598
Title: Yüksek enerji gaz detektörlerinde sinyal oluşumu benzetişimi
Other Titles: Simulation of signal generation for gas detectors on high energy
Authors: Tapan, İlhan
Demir, Nilgün Çokiyi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Argon tabanlı gaz detektörler
Monte Carlo benzetişimi
Sinyal oluşum mekanizması
ALEPH iç iz takip edici detektörü
Argon based gas detectors
Monte Carlo simulation
Signal generation mechanism
ALEPH inner tracking detector
Issue Date: 27-Dec-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, N. Ç. (2002). Yüksek enerji gaz detektörlerinde sinyal oluşumu benzetişimi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada yüksek enerji fiziği deneylerinde yaygın olarak kullanılmakta olan argon tabanlı gaz detektörlerinin çalışma performansını incelemek amacı ile bir Monte Carlo benzetişim programı geliştirilmiştir. Detektör içerisinde sinyal oluşum mekanizmasını hem düzgün hem de düzgün olmayan elektrik alan dağılımlarında incelemek amacı ile iki ayrı detektör geometrisi üzerinde çalışılmıştır. Bunlardan biri düzgün elektrik alan dağılımına sahip paralel levhalı gaz iyonizasyon odası, diğeri ise değişken elektrik alan dağılımına sahip ALEPH iç iz takip edici detektörüdür. ALEPH iç iz takip edici detektörün seçilmesinin nedeni, detektörün yapısının iyi bilinmesi ve benzetişim sonuçlarını kontrol edebileceğimiz deneysel sonuçların olmasıdır. Sinyal oluşum mekanizması ve sinyalde dalgalanmaya etki eden faktörler, detektör ortamına giren bir yüklü parçacığın elektron-iyon çifti oluşturması ve oluşan yük taşıyıcıların kontak elektrotlarına hareketi esnasında yaptıkları etkileşmeler dikkate alınarak, çeşitli gaz karışım oranları ve voltaj değerleri için incelenmiştir. Detektör ortamına giren yüklü parçacığın giriş geometrileri de dikkate alınarak sinyaldeki dalgalanmalar incelenmiştir.
A Monte Carlo simulation code has been developed in order to analyse the intrinsic performance of argon based gas detectors which are common in detector applications in high energy physics experiments. In qrder to investigate signal generation mechanism in uniform electric field, the simulation cpde has been performed for a gas plate chamber geometry. This chamber consist of two parallel electrodes and applied voltage produces a homogenous electric field. The simulation code has also been performed for the well known ALEPH Inner Tracking Detector geometry, which has non-uniform electric field, to compare simulation and experimental results. In the simulation electron-ion generation by incident particle, charge transport and multiplication process and its fluctuations heve been investigated for different bias voltages and gas mixture ratios. Signal fluctuations have also been investigated for the different passage of incident particles.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7598
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128498.pdf
  Until 2099-12-31
8.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons