Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7597
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorElmas, Yücel-
dc.contributor.authorGörsev, Selahattin-
dc.date.accessioned2020-02-03T05:46:25Z-
dc.date.available2020-02-03T05:46:25Z-
dc.date.issued1988-10-21-
dc.identifier.citationGörsev, S. (1988). Muammer Sun yaşamı sanatçılığı eğitimciliği kültür felsefesi ve çağdaş Türk sanat müziğindeki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7597-
dc.description.abstractBu araştırma, birçok yönünün yanısıra, oluşturulması büyük bir amaç haline gelen Çağdaş Türk Sanat Müziğine, katkıları, ve bakış açısıyla, Muammer Sun'un bu alandaki yerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çeşitli kaynaklardan gerekli veriler toplanmış, ulaşılan sentezde de, çağdaşlaşma için her ulusun kendi özünü çağdaş bir sistemle önce ulusal sonra evrensel düzeye çıkardıkları gözlenmiştir. Kendisiyle ve kendisine, yakın kişilerle yapılan görüşme ve söyleşiler sonunda Sun'un da aynı görüşle hareket ettiği, başkalarını örnek alma yerine, kendi özümüzün, batıya seçenek oluşturacak bir sistemle, önce ulusallığı, sonra da evrenselliği hedeflediği görülmüştür. Bu görüşlerini de, her alana, uyarlananbilir "Temel Görüş" ve "Türk Kalarak Çağdaşlaşma" gibi ülkülerle belirleyen Sun'un, sanatsal alanda da kendine özgü ve ayrıcalıklı bir üslup oluşturduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis research was made to introduce Muammer Sun who in creased the Modern Turkish Art Music which became a great aim ta form and in addition to it was made to. know his other work. For this reason, necessary documents were collected from various publications. In the reaching synthesis, for modernization it was observed that every nation had increased their past to the national level first and then to the international level whith modern system. Atthe end of contact and talk whith him and whith the people in his surrounding it was seen that Sun had behaved whith the same opinion and instead of taking examples of other nations, our own past with the system which will be an example to the West had aimed to the nationality first and then the internationality. Sun determined his opinions with ideals like. "Basic Idea" which can be carried out to every area. and "Modernization Remaining As Turkish," He formedhis own and different style in the artistic area, too.en_US
dc.format.extent100 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBiyografitr_TR
dc.subjectSun, Muammertr_TR
dc.subjectTürk sanat müziğitr_TR
dc.subjectBiographyen_US
dc.subjectTurkish art musicen_US
dc.titleMuammer Sun yaşamı sanatçılığı eğitimciliği kültür felsefesi ve çağdaş Türk sanat müziğindeki yeritr_TR
dc.title.alternativeMuammer Sun life art education education culture philosophy and its place in contemporary Turkish art musicen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Müzik Eğitimi Anasanat Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006571.pdf
  Until 2099-12-31
7.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons