Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7591
Title: Farklı toprak ortamlarında yetiştirilen çim karışımlarının önemli kalite özellikleri üzerine araştırmalar
Other Titles: Research on the important quality characteristics of turf mixtures grown on different soils
Authors: Açıkgöz, Esvet
Özer, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Çim karışımları
Toprak karışımlar
Çim türleri
Çim kalitesi
Kalite komponentleri
Turf mixtures
Soil mbdures
Turf species
Turf qualit
Quality components
Issue Date: 24-Oct-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, S. (2002). Farklı toprak ortamlarında yetiştirilen çim karışımlarının önemli kalite özellikleri üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa şartlarında kurulan 3 yıllık bu tarla çalışmasında, farklı toprak ortamlarında yetiştirilen çim karışımlarının önemli kalite özellikleri incelenmiştir. Araştırmada toprak, kum ve torf ile oluşturulan dokuz toprak karışımı ile ingiliz çimi (Lolium perenne L), çayır salkımotu (Poa pratensis L), kamışsı yumak (Festuca arundinacea Schreb.), adi kırmızı yumak {Festuca rubra var. commmutata), köksaplı kırmız» yumak (Festuca rubra var. rubra) ve narin tavusotu (Agrostis tenuis Sibth.) türlerinden altı çim karışımı kullanılmıştır. Çim karışımlarının sürme hızı ve kaplama, kolay tesis olma, bitki boyu, fide ağırlığı, yaprak eni, yaprak rengi, kardeş sayısı, dip kaplama, silindir geçirilen parsellerde dip kaplama, basılmaya dayanıklılık, kompaktlık, regenerasyon kabiliyeti, yeşil ot verimi, kıştan çıkış ve uzun ömürlülük gibi farklı çim kalite özellikleri incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonunda, toprak ve çim karışımlarında incelenen hemen tüm özellikler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. İncelenen kalite kriterleri yönünden % 100 toprak veya toprak içeren karışımlar, % 100 kum veya kum oranı çok yüksek karışımlardan daha iyi sonuçlar vermiştir. Bunun yanında kamışsı yumak, İngiliz çimi ve çayır salkımotu karışımları diğer türlerin karışımlarından daha başarılı olmuştur.
Important quality characteristics of turf mixtures grown on different soil mixtures were evaluated in this 3-year field study conducted at Bursa conditions. Nine different soil mixtures consisted of soil, sand and peat and six turf mixtures of perennial ryegrass (Lolium perenne L.), Kentucky bluegrass (Poa pratensis L), tall fescue {Festuca arundinacea Schreb.), chewings fescue (Festuca rubra var. commmutata), creeping red fescue (Festuca rubra var. rubra) ve colonial bentgrass (Agrostis tenuis Sibth.) were used in this study. Emergence and coverage, establishment rate, plant height, seedling weight, leaf width, plant color, tiller number, basal cover, basal cover of rolled plots, wear tolerance, compactness, regeneration ability, clipping weight, winter hardiness and long liveliness were assessed in turf mixtures. There were statistically significant differences in almost all characteristics investigated among soil mixtures and turfgrass mixtures. Pure soil or the mixtures with high percentage soil demonstrated better results than pure sand or soil mixtures with high content sand in turf quality characteristics. Moreover, mixtures of tall fescue, perennial ryegrass and Kentucky bluegrass were more succesfull than those of other species.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7591
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128494.pdf
  Until 2099-12-31
15.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons