Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7590
Title: Bursa yöresi ballarının dominant polenleri
Other Titles: Dominant pollen of honey of Bursa region
Authors: Gökçeoğlu, Mustafa
Göçmen, Melahat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bal
Honey
Polen
Pollen
Issue Date: 30-Mar-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göçmen, M. (1989). Bursa yöresi ballarının dominant polenleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa yöresinde yapılan bu çalışmada altı istasyonun balları analiz edilerek dominant polenler saptanmıştır. Balları analiz edilen istasyonlar Cumalıkızık köyü ve Görükle nahiyesi, Keleş'in Belenören köyü, Gemlik'e bağlı Karacaali köyü ile İznik ve M.Kemalpaşa ilçeleridir. Fagaceae familyasına ait Castanea sativa polenleri Uludağ'ın kuzeyinde yer alan Cumalıkızık köyü balında % 92 ve Ulu dağ'ın güneyinde yer alan Belenören köyünde % 52 oranı ile dominant durumdadır. Compositae familyasına ait Helianthus annuus polenleri Armutlu yarımadasının güneyinde yer alan Karacaali köyünden alınan balda % 73, Uludağ üniversitesi Görükle Kampüsünden alınan bal örneğimizde % 57, M.Kemalpaşa yöresinden alınan balda ise % 64 oranı ile dominant değerdedir. Son istasyonumuz olan İznik ilçesinden alınan bal örneğinde ise Apiaceae familyasından Daucus carota polenleri dominant durumdadır ve oranı ise % 69 olarak bulunmuştur. Görüldüğü gibi arılar her ne kadar çeşitli bitki türlerin den nektar toplasalarda bazı bitki türlerinden daha çok yararlanmaktadır. Bunlar yörenin önemli nektarlı bitkilerini oluşturmaktadır. Bu bitkilerden alınan polenler dominant polenleri oluşturarak balın kalitesini etkilediği gibi sekonder, hatta minör durumdaki polenler de ait olduğu bitkiye bağlı olarak balın kalitesini etkilemektedir.
In this study, the dominant pollen distributions is obtained by analizing the honey samples collected from six different stations in Bursa area. The stations are Cumalıkızık village, Görükle village, Belenören village of Keles, Karacaali village of Gemlik, İznik, Mustafa Kemalpaşa. Castanea sativa pollens which are the members of Fagaceae family are found to be dominant by % 92 in the honey collected from Cumalıkızık village located in north of Uludağ and by % 52 in the honey collected from Belenören village located in south of Uludağ. Helianthus annuus pollens of Compositae family are found to be dominant by % 73 in the honey of Karacaali village located in south of Armutlu peninsula, by % 57 in the honey of Görükle Campus of Uludağ University, and by % 64 in the honey sample of Mustafa Kemalpaşa. In the honey sample of tznik, Daucus carota pollens of Apiaceae family are dominant by % 69. Although the bees are collected nectar from several different species of plants, it seemed that thay prefer some species more than others. These preferred plants are the plants which contain much nectar of that area. Although the pollens which are taken from these plants are effecting the quality of honey, the pollens, which have secondary even minor percentege in the honey, may effect the quality of honey according to which plant are to be taken.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7590
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006573.pdf
  Until 2099-12-31
3.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons