Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7584
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-31T13:30:35Z-
dc.date.available2020-01-31T13:30:35Z-
dc.date.issued2019-10-17-
dc.identifier.citationReçber, S. (2019). "Uluslararası hukukta balinaların korunması ve Uluslararası Adalet Divanının Japonya - Avustralya & Yeni Zelanda kararı". International Journal of Social Inquiry, 12(2), 719-755.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884361-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7584-
dc.description.abstractUluslararası hukukta balinaların korunması konusunda en kapsamlı düzenlemeler Uluslararası Balina Avcılığının Düzenlenmesi Sözleşmesi’nde (IWCR) yer almaktadır. Bu sözleşme uyarınca balinalar bilimsel amaçlar doğrultusunda avlanabilirler. Ayrıca sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Komisyonun (IWC) ticari balina avcılığını yasakladığı bir kararı bulunmaktadır. Japonya, JARPA II programı çerçevesinde Antarktika’da, Güney Okyanusu’nda sürdürmüş olduğu balina avlama faaliyetini sözleşmenin bilimsel amaçlar doğrultusunda balina avlanabileceğine ilişkin hükmüne dayandırmaktadır. Bu kapsamda yapılan bu faaliyetin sözleşmenin ilgili hükmünün ihlalini oluşturduğu gerekçesiyle Avustralya tarafından ilgili uyuşmazlığın çözümlenmesi ve söz konusu hükmün kapsamının anlaşılması amacıyla, hukuki sorun Uluslararası Adalet Divanı’nın önüne getirilmiştir. Bu dava sonucunda Uluslararası Adalet Divanı, Japonya’nın JARPA II adlı bilimsel araştırma amacıyla yürüttüğü balina avlama programının sözleşmenin “bilimsel amaçlarla balina avlanabileceğine” ilişkin hükmünü ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Bu makalede balina avcılığına ilişkin uluslararası düzenlemelerle, Uluslararası Adalet Divanı’nın ilgili uyuşmazlığın çözümüne yönelik olarak vermiş olduğu bu karar incelenecektirtr_TR
dc.description.abstractThe most comprehensive arrangements for the protection of whales in international law are placed in the International Convention for the Regulation of Whaling (IWCR). According to this agreement whales can be hunted for scientific purposes. There is also a decision prohibiting commercial whaling, taken by the Commission (IWC), which was set up to implement the provisions of the agreement. Japan based her whaling activities in Antarctica and Southern Ocean in the extent of JARPA II program on the provision of the agreement that allow whaling for scientific purposes. The legal issue was brought before the International Court of Justice (ICJ) in order to resolve the dispute and to understand the scope of the dispute by Australia on the grounds that this activity constituted a breach of the relevant provision of the contract. As a result of this case, the ICJ concluded that the whaling program conducted by Japan for scientific research named JARPA II violated the provision of the contract which allows "whaling for scientific purposes". In this article International Regulations on Whaling, and the decree of ICJ related to relevant dispute will be examined.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBalinalartr_TR
dc.subjectUluslararası balina avcılığının düzenlenmesi sözleşmesitr_TR
dc.subjectUluslararası Balina Avcılığı Komisyonutr_TR
dc.subjectJARPA IItr_TR
dc.subjectUluslararası Adalet Divanıtr_TR
dc.subjectWhalesen_US
dc.subjectInternational Convention for the regulation of whalingen_US
dc.subjectInternational Whaling Commisionen_US
dc.subjectInternational Court of Justiceen_US
dc.titleUluslararası hukukta balinaların korunması ve Uluslararası Adalet Divanının Japonya - Avustralya & Yeni Zelanda kararıtr_TR
dc.title.alternativeThe protection of whales in international law and the judgement of Japan - Australia & New zealand on the International Court of Justiceen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001- 7834-7969tr_TR
dc.identifier.startpage719tr_TR
dc.identifier.endpage755tr_TR
dc.identifier.volume12tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
dc.contributor.buuauthorReçber, Sercan-
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_12.pdf400.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons