Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7579
Title: İznik/Nikaia Koimesis Tes Theotokos Kilisesi mozaikleri
Other Titles: Mosaics of Koimesis Tes Theotokos Church from İznik/Nikaia
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı.
0000-0003- 3538-9442
Güngördü, Sedat
Keywords: Koimesis Tes Theotokos
Kilise
İznik / Nikaia
Mozaik
Bizans
Church
Mosaic
Byzantine
Issue Date: 20-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Güngördü, S. (2019). "İznik/Nikaia Koimesis Tes Theotokos Kilisesi mozaikleri". International Journal of Social Inquiry, 12(2), 589-613.
Abstract: Bu makalenin konusunu Bursa ilinin İznik ilçesinde bulunan ve MS 8. yüzyıla tarihlenen Koimesis Tes Theotokos Kilisesi’ne ait duvar ve tavan mozaikleri oluşturmaktadır. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yapılan araştırmalar yapının erken dönemlerinden itibaren mozaiklerle süslenmiş olduğunu göstermektedir. Bizans ve Hristiyanlık tarihi açısından öneme sahip olan Kilisenin mozaikleri, Oskar Wulff ve Theodor Schmit tarafından yapılan çalışmalar ile belgelenerek bu alandaki araştırmalara önemli bir kaynak olmuştur. İkonoklast Dönemler ve depremlerle birçok kez değiştirilen ya da orijinal hali ile yenilenen bu mozaikler Kilise’nin apsis yarım kubbesinde, bema kemerinde, orta nefin doğu pandantiflerinde ve narteks bölümünde yer almaktadır. Özellikle yapının ana apsis ve bema bölümlerinde bulunan mozaikler, Kilisenin ilk inşa dönemleri hakkında önemli bilgiler vermektedir.
The subject of this article is the wall and ceiling mosaics of Koimesis Tes Theotokos Church located in Iznik district of Bursa province date back to the 8th century. Researches in the late 19th and early 20th centuries indicate that the building was decorated with mosaics from the early stages. The mosaics of the Church which are important for the history of Byzantine and Christianity have been documented by Oskar Wulff and Theodor Schmit and have been an important source of research in this field. These mosaics, which have been changed many times with the iconoclastic periods and earthquakes or renewed in their original form, are located in the half-dome of the church's apse, in the bema belt, in the east pendants of the middle nave and in the narthex section. The mosaics, especially in the main apse and bema parts of the building, provide important information about the church's first building periods.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/884317
http://hdl.handle.net/11452/7579
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_8.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons