Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7567
Title: Teritoryalite beşeri ve siyasal etkileşimlerin düzenlenmesinde neden hâlâ önemli?
Other Titles: Why territoriality still matters in regulating human and political interactions?
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü.
Yılmaz, Samet
Koyuncu, Çiğdem Aydın
Keywords: Teritoryalite
Mekânsal kontrol
Mekânsal farklılaşma
Sınırlandırılmışlık
Beşeri ve siyasal etkileşimler
Territoriality
Spatial control
Spatial differentiation
Boundedness
Human and political interactions
Issue Date: 13-May-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, S. ve Koyuncu, Ç. A. (2019). "Teritoryalite beşeri ve siyasal etkileşimlerin düzenlenmesinde neden hâlâ önemli?". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 317-343.
Abstract: Teritoryalite, beşeri ve siyasi coğrafyanın temel inceleme alanlarından biridir zira mekânsal farklılaşma ve bu mekânsal farklılaşmanın nasıl gerçekleştirildiği, coğrafya disiplininin temelini oluşturmaktadır. Coğrafi alanları sınırlandırmaya ve düzenlemeye yönelik mekânsal bir kontrol stratejisi olan teritoryalite, farklı coğrafi ölçek ve bağlamlarda uygulanan bir stratejidir; beşeri ve siyasal etkileşimler için çerçevede oluşturmaktadır. Her ne kadar devletler-sistemi bağlamında sınırlarının öneminin azaldığı ve var olan mekânsal ayrımların artan akışkanlıklar neticesinde dönüşeceği küreselleşme söylemleri içerisinde ileri sürülse de teritoryalite hâlâ devletler ve diğer düzeylerde varlığını devam ettirmektedir. Bu bakımdan da temel mekânsal kontrol stratejilerinden biri olan teritoryalite, beşeri ve siyasal etkileşimlerin düzenlenmesinde hâlâ belirleyicidir. Beşeri eylemin öz itibarıyla yerel nitelik gösterdiği ve yönetimsel/siyasal örgütlenmelerin mekân üzerinde kontrol kurmaya çalıştığı dikkate alındığında teritoryalite kavramının daha geniş bir açıdan ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada, farklı disiplinlerde teritoryalite üzerine yapılmış çalışmalardan istifade edilerek ancak coğrafya disiplini çerçevesinde kalınarak teritoryalitenin neden hâlâ beşeri ve siyasal etkileşimler için önemli olduğu üzerinde durulacaktır.
Territoriality is one of the core concepts of human and political geography since spatial differentiation and how this differentiation is achieved are essentially the basics of geography discipline. Thus, as a spatial control strategy or claim aiming to regulate interactions through demarcating and bounding geographical areas, territoriality is performed in various geographical spheres and contexts, and still matters in human and political interactions. Although amid the globalization discourse in the context of inter-state system, it is claimed that borders have been gradually faded, and flows will alter the old spatial separations, territoriality still exists in shaping interactions. So, the concept should be considered in a broader context because human action is essentially local, and polities struggle to exert control on space. In this framework, rather than a comprehensive empirical study, the article deals with why territoriality still matters in regulating human and political interactions, drawing on different disciplines about territoriality but remaining within the geography.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Çiğdem Aydın Kuyumcu'nun danışmanlığında Samet Yılmaz tarafından hazırlanan "Avrupa birliği ve teritoryalite: Birlik mekânının teritoryalleşmesi ve içerisi-dışarısı ayrımı" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/743650
http://hdl.handle.net/11452/7567
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_13.pdf345.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons