Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7564
Title: Fransa’da sosyal yardımlar
Other Titles: Social aids in France
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi.
Reçber, Bircan
Keywords: Aile yardımı
Engelli yardımı
Sosyal yardım
Sağlık yardımı
Eğitim yardımı
Family allowance
Disability assistance
Social aids
Medical care
Educational aid
Issue Date: 8-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Reçber, B. (2019). "Fransa’da sosyal yardımlar". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 239-260.
Abstract: Devletlerin Anayasaları ve diğer düzenlemeleri itibarıyla benimsediği sosyal yardımlar, çeşitli şekillerde gerçek kişilere sunulmaktadır. Bu yardımların içeriğinin ideal oluşu, fazlalığı veya azlığı ilgili devletin ekonomik, hukuki, sosyal, kültürel vb. yapısıyla doğrudan ilintilidir. Aşağıda Fransa Devleti için sunmaya çalıştığımız sosyal yardımların çeşidi ve verilme şekli, Fransa’nın gelişmişlik düzeyi ile ilgilidir. Çalışmada Fransa’nın sosyal yardım uygulamasının tercih edilmesinin sebebi, yazar olarak bizzat bu yardımların bazılarından uzun süre yararlanmamdan kaynaklanmaktadır. Bu türden bir çalışmanın, özellikle Türkiye’deki sosyal yardımlar konusunda çalışanlara referans olma özelliği de bulunmaktadır.
Social aids adopted by the constitutions of states and other regulations are presented to the real persons in various ways. Ideal content, excess or shortage of these aids is related to the economic, legal, social, cultural etc. structure of states. The type of social aids in France handled in the paper is related to the level of development of it. The reason why France's social aid practices are preferred is due to the fact that as a writer, I personally benefited from these aids. Such a paper could be a reference especially for those who are studying on social aids in Turkey.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/743083
http://hdl.handle.net/11452/7564
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_10.pdf278.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons