Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7562
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-31T12:38:56Z-
dc.date.available2020-01-31T12:38:56Z-
dc.date.issued2019-03-04-
dc.identifier.citationÖzgenç, Z. (2019). "Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında üçüncü devlet vatandaşlarının aile birleşimi hakkına ilişkin değerlendirmeler". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 191-218.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/743061-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7562-
dc.description.abstractAile birleşimi, menşe devlet ülkesinde yasal olarak ikâmet eden bir yabancının, aile üyelerinin, bu devlette aile birliğinin oluşması için, ailenin meydana gelişinin ikâmet edenin, ülkeye girişinden önce ya da sonra olmasına bakılmaksızın, aile birliğini korumak üzere ev sahibi devlete girişi ve ikâmet etmesidir. Bu sayede, yabancının Avrupa Birliği’nin temel amaçları doğrultusunda sosyal ve ekonomik uyumu da temin edilmeye çalışılmaktadır. Yürürlükteki mevzuatta üye devlet vatandaşları ile üçüncü devlet vatandaşları açısından aile birleşiminin şartları ve sonuçları farklı şekillerde düzenlenmiştir. Diğer yandan, Türk vatandaşlarının aile birleşimine ilişkin öncelikle ve doğrudan Ortaklık Mevzuatı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği Adalet Divanı ise aile birleşimini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında temel hak olarak kabul etmekte ve aile birleşimine ilişkin bu farklı düzenlemelere dair uyumlaştırıcı kararlar almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, üçüncü devlet vatandaşlarının aile birleşimine ilişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarını incelemektedir.tr_TR
dc.description.abstractFamily reunification means the entry into and residence in the host state by family members of State of origin national residing lawfully in that host state in order to preserve the family unit, whether the family relationship arose before or after the resident's entry. In this way, it is endeavored to facilitate the social and economic adaptation of foreigners in line with fundamental European Union objective. Conditions and results of family reunification on European Union citizens and third-country nationals are differently arranged under the legislation in force. On the other hand, Association Legislation is primarily and directly implemented in family reunification of Turkish citizens. Court of Justice of the European Union acknowledges that family reunification is fundamental right in the light of European Court Of Human Rights judgements and takes reintegrative decisions about these different regulations. The main purpose of this study is to examine the Court of Justice of the European Union decisions on family reunification of thirdcountry nationals.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAile birleşimitr_TR
dc.subjectTemel haktr_TR
dc.subjectÜçüncü devlet vatandaşıtr_TR
dc.subjectTürk vatandaşlarıtr_TR
dc.subjectAvrupa Birliği Adalet Divanıtr_TR
dc.subjectFamily reunificationen_US
dc.subjectFundamental rightsen_US
dc.subjectThird-country nationalsen_US
dc.subjectTurkish citizensen_US
dc.subjectCourt of Justice of the European Unionen_US
dc.titleAvrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında üçüncü devlet vatandaşlarının aile birleşimi hakkına ilişkin değerlendirmelertr_TR
dc.title.alternativeAnalysis on the rights of the family reunification of the third-country nationals in the light of the decisions of Court of Justice of The European Unionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage191tr_TR
dc.identifier.endpage218tr_TR
dc.identifier.volume12tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
dc.contributor.buuauthorÖzgenç, Zeynep-
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_8.pdf326.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons