Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7560
Title: Patrimonialism in modernisation: A comparative essay to interpret Russian and Turkish political cultures
Other Titles: Modernleşmede patrimonyalizm: Rus ve Türk politik kültürlerini açıklamak için karşılaştırmalı bir deneme
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
Kanadıkırık, Halil
Keywords: Legitimacy
Modernization
Patrimonialism
Political authority
Political culture
Meşruiyet
Modernleşme
Patrimonyalizm
Politik otorite
Siyasal kültür
Issue Date: 4-Feb-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanadıkırık, H. (2019). "Patrimonialism in modernisation: A comparative essay to interpret Russian and Turkish political cultures". International Journal of Social Inquiry, 12(1), 125-154.
Abstract: The concept of patrimonialism, improved for describing the legitimate political authorities of pre-modern societies, has recently begun to attract top social science scholars with its appearances in modern societies. In this article the political cultures of Russia and Turkey which have similarities relating to history, geography and political behaviors are analysed within the scope of patrimonialism as well. Both political structures that have been worldsystems-in-themselves in history, have also transferred the patrimonial culture of their imperial past to modern state-building. Even in the radicalization phases of modernization in both states’ histories, patrimonialism has manifested itself in the behaviour of political elites and the popular acceptance of them. It would be useful to consider patrimonialism as a dominant factor in approaching the actual problems like democratization in such political cultures.
Modernite-öncesi toplumlarının meşru politik otoritelerini tanımlamak için geliştirilmiş olan Patrimonyalizm kavramı, modern toplumlardaki görünümleri nedeniyle son zamanlarda önde gelen sosyal bilimcilerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Bu makalede de Rusya ve Türkiye gibi tarih, coğrafya ve politik davranışlara ilişkin benzerliklere sahip iki ülkenin modern politik kültürü patrimonyalizm çerçevesinde çözümlenmeye çalışılmaktadır. Tarihte kendi içinde birer dünya-sistemi olmuş bu iki politik yapı, imparatorluk geçmişlerinin patrimonyal kültürünü modern devlet inşasına da taşımışlardır. Her iki devletin tarihinde modernleşmenin radikalleştiği evrelerde dahi patrimonyalizm, politik seçkinlerin davranışlarında ve bunlara yönelik toplumsal kabulde kendini göstermektedir. Bu tarz politik kültürlerde, demokratikleşme gibi güncel sorunlara yaklaşımda patrimonyalizmin başat bir etken olarak dikkate alınması yararlı olacaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/743044
http://hdl.handle.net/11452/7560
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2019 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_6.pdf359.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons