Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7549
Başlık: Progresif musküler distrofide mide boşalım zamanı
Diğer Başlıklar: Gastric emptying time in progressive muscular dystrophy
Yazarlar: Okan, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kas distrofileri
Mide
Muscular dystrophies
Stomach
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Okan, M. (1993). Progresif musküler distrofide mide boşalım zamanı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Progresif musküler distrofili çocuklarda çizgili kaslar ve kalp kası yanı sıra gastrointestinal sistemin düz kaslarının da etkilenip etkilenmediğini, etkilenme var ise bunun klinik yakınmalarla uyum gösterip göstermediğini araştırmak ve gastrointestinal sistem tutulumunun sıklığı hakkın da bilgi edinmek amacı ile bu çalışma planlandı. 2. Bunun için ortalama yaşları 99.2+41.4 ay arasında değişen 11 progresif musküler distrofili erkek vaka ile kontrol grubu olarak aynı yaş grubundan gastrointestinal sistem ile ilgili yakınması olmayan 8 erkek çocuk çalışmaya alındı.-31- 3. Progresif musküler distrofi tanısı klinik bulgular, kreatinin fosfokinaz yüksekliği, elektromyograf i bulguları,. kas ultrasonograf i sonuçları ve kas biopsisinin histopatolojik incelenmesi ile konuldu. 4. Mide boşalım zamanı sintigrafik yöntemlerle tespit edildi. Bunun için çocuklara dört saatlik açlığı takiben standart test yemeği verildi. Sırasıyla 0.-60.-90. dakikalar da gamma kamera ile radyoaktif sayım yapılarak mide retansiyon oranları hesaplandı. 5. Progresif musküler distrofili vakalarda 60. ve 90. dakikalarda ortalama mide retansiyon oranları sırasıyla %80.8+6.6 ve 5861. 2+1 1.2_ bulunurken bu değer kontrollerde 5657. 5+7.0 ve %36. 2+10.0 bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (P<0.001). 6. Vakalarımızın biri hariç diğerlerinin hiçbir klinik yakınmasının olmaması, progresif musküler distrofili vakalar da mide hipomotilitesinin subklinik olarak da seyredebileceğini gösterdi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7549
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
031455.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.26 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons