Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7549
Title: Progresif musküler distrofide mide boşalım zamanı
Other Titles: Gastric emptying time in progressive muscular dystrophy
Authors: Okan, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Kas distrofileri
Mide
Muscular dystrophies
Stomach
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okan, M. (1993). Progresif musküler distrofide mide boşalım zamanı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Progresif musküler distrofili çocuklarda çizgili kaslar ve kalp kası yanı sıra gastrointestinal sistemin düz kaslarının da etkilenip etkilenmediğini, etkilenme var ise bunun klinik yakınmalarla uyum gösterip göstermediğini araştırmak ve gastrointestinal sistem tutulumunun sıklığı hakkın da bilgi edinmek amacı ile bu çalışma planlandı. 2. Bunun için ortalama yaşları 99.2+41.4 ay arasında değişen 11 progresif musküler distrofili erkek vaka ile kontrol grubu olarak aynı yaş grubundan gastrointestinal sistem ile ilgili yakınması olmayan 8 erkek çocuk çalışmaya alındı.-31- 3. Progresif musküler distrofi tanısı klinik bulgular, kreatinin fosfokinaz yüksekliği, elektromyograf i bulguları,. kas ultrasonograf i sonuçları ve kas biopsisinin histopatolojik incelenmesi ile konuldu. 4. Mide boşalım zamanı sintigrafik yöntemlerle tespit edildi. Bunun için çocuklara dört saatlik açlığı takiben standart test yemeği verildi. Sırasıyla 0.-60.-90. dakikalar da gamma kamera ile radyoaktif sayım yapılarak mide retansiyon oranları hesaplandı. 5. Progresif musküler distrofili vakalarda 60. ve 90. dakikalarda ortalama mide retansiyon oranları sırasıyla %80.8+6.6 ve 5861. 2+1 1.2_ bulunurken bu değer kontrollerde 5657. 5+7.0 ve %36. 2+10.0 bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (P<0.001). 6. Vakalarımızın biri hariç diğerlerinin hiçbir klinik yakınmasının olmaması, progresif musküler distrofili vakalar da mide hipomotilitesinin subklinik olarak da seyredebileceğini gösterdi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7549
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031455.pdf
  Until 2099-12-31
1.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons