Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7540
Başlık: Süt çocuğu beslenmesinde eğilim-uygulamalar ve sonuçları
Diğer Başlıklar: Trend-applications and results in infant feeding
Yazarlar: Tas, Zafer Tuna
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Anne sütü
Anneler
Bebek beslenmesi
Eğitim
Milk-human
Mothers
Infant nutrition
Education
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tas, Z. T. (1993). Süt çocuğu beslenmesinde eğilim-uygulamalar ve sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bölgemizde süt çocuğu beslenmesinde eğilim- uygulamalar ve sonuçlarını belirler-ek amacıyla 100 olguda prospektif bir çalışma yapıldı. Bebeklerin büyük çoğunluğuna doğumdan sonra ilk verilen gıdanın anne sütü olduğu ancak bunu olguların çoğunda ikinci saatten sonra bebeğe verilebildiği görüldü, ilk beslenme henüz istenen zamanda yapılama maktadır. Araştırmamızda doğumda anne sütü verme oranı yüksek olarak saptanmış izlemde erkenden ek gıdaların devreye girdiği görülmüştür. Bebek beslenmesinde en önemli etken aile büyükleri, geleneksel alışkanlıklar olarak saptanmıştır.Sosyo - ekonomik düzey arttıkça anne sütü verme oranının düştüğü görülmüştür.-49- Yine anne sütünün immünolojik desteğinin solunum yolu ve gastroenterit insidansını azaltmada belirgin etkisi gözlenmiştir. Ülkemizdeki sosyo - ekonomik koşullar gözönünde bulundurulursa anne sütü ekonomik oluşu, immünolojik desteği ve daha pekçok özelliği ile bebek beslenmesinde son derece önemlidir. Bunun için annelere doğumdan önce ve hemen sonra bebek beslenmesi konusunda eğitim veril mesi ve bunun uzun süreli desteklenmesi gerekmektedir. Çalışmamız bize WHO ve UNICEF'in önerdiği "Bebek dostu hastaneleri " kavramına uymak için çabalarımızın devamını ve geliştirmesi gerektiğini göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7540
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
031523.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.65 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons