Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7523
Başlık: Ekonomik değişim sürecinde Kazakistan gelir vergisi (Türkiye gelir vergisi ile karşılaştırmalı analizi)
Diğer Başlıklar: Kazakhstan income tax in the process of economic change (Turkey comparative analysis of the income tax)
Yazarlar: Tatlıoğlu, İsmail
Doğalova, Gülmira
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Gelir vergisi
Vergiler
Gelirler
Incomes
Kazakistan
Kazakhstan
Income tax
Türk vergi sistemi
Turkish tax system
Vergi sistemi
Tax system
Taxes
Yayın Tarihi: 2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Doğalova, G. (2001). Ekonomik değişim sürecinde Kazakistan gelir vergisi (Türkiye gelir vergisi ile karşılaştırmalı analizi). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7523
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
108990.pdf4.43 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons