Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7513
Title: Argon laser trabeküloplasti
Other Titles: Argon laser trabeculoplasty
Authors: Oğurtanı, Cenk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Argon
Glokom-geniş açılı
Lazerler
Trabekülektomi
İntraoküler basınç
Glaucoma-open angle
Lasers
Trabeculectomy
Intraocular pressure
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oğurtanı, C. (1993). Argon laser trabeküloplasti. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 1988 ortalarından beri kliniğimizde uyguladığımız Standart Argon Laser Trabeküloplasti (ALT) (1200 mmW / 0.1 sn./50 p/ 50 şut/180" ) sonuçlarımızı içeren bu çalışmaya yaş ortalaması 61.8±12.3 (19-88 yaş) olan 55 hastaın 68 gözü dahil edilmiştir. Gözlerden 48 'i primer açık açılı glokom, 7' si oküler hipertansiyon, 6' sı eksfoliatif glokom, 2 'si afakik, l'i psödofakik ve diğer 3'ü çeşitli nedenli sekonder glokom tanısı konmuş gözler idi. Orta lama takip süresi 20.6 ± 13.8 ay olup, en uzun takip süresi 51 aydır. Bu olgulardan 10 tanesine tedavi sonrası ortalama 6.7±5.6 aylık bir süre sonunda trabekülektomi uygulan-.39- lanmış olup, 15 gözde ilaç azaltılmış, ancak 4 göze ilaç ilavesi yapılmıştır. 7 göze ilk seansta 360° tedavi uygulanırken, 12 gözde diğer yarım kadrana ALT'nin bir süre sonra tekrarlanması gerekmiştir. 15 gözde açının görüle bilmesi için gonioplasti eklenmiştir. Takiplerimizde 1. ayda % 35.2, 6. ayda % 35.6, 12. ayda % 33.1, 24. ayda % 38, 36. ayda % 40,40. ayda % 39.9 ortalama göziçi basıncı azalması gözlenmiştir. Çalışmamız, ALT' nin göziçi basınçları yeterli kontrol altına alınamayan açık açılı glokom olgularında çok etkili ve cerrahiye alternatif bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7513
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031416.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons