Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7509
Title: Kendini aldatma ve dindarlık üzerine bir araştırma
Other Titles: An research about self deception and religiousness
Authors: Hökelekli, Hayati
Kılıç, Büşra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Kendini aldatma
Dindarlık
Benlik
Self deception
Self
Religiousness
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, B. (2011). Kendini aldatma ve dindarlık üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, kendini aldatma ve dindarlık arasındaki ilişkiyi konu edinmiştir. Buradaki amaç, hem bir paradoks haline gelmiş olan kendini aldatma kavramının daha net bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olmak, hem de dindarlık ve kendini aldatma arasındaki dinamik ilişkinin boyutlarının ortaya çıkarılması adına bir adım atmaktır. Bu çalışma, ilk bölüm teorik çerçeve ve ikinci bölüm deneysel kısım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm klasik kaynak taraması tarzıyla inşa edilirken, ikinci bölümde anket yardımıyla ölçümler yapılmıştır. Kullanılan anket de iki bölümden oluşmaktadır: 20 sosyal arzu edilirlik ölçeği (soruluk kendini aldatma ölçeği), 16 soruluk dindarlık ölçeği. Çalışmanın sonunda bu iki farklı anketin sonuçları SPSS 16 kullanılarak karşılaştırılmıştır. Kendini aldatma insanların hatta tüm canlıların hayatiyetini sürdürmesinde önemli rol oynayan bir mefhumdur. Bu yüzden henüz bir kompleks gibi görünen yapısının çözümlenebilmesi için üzerinde daha pek çok araştırmanın yapılması gerekmektedir. Umarız, yapmış olduğumuz bu çalışma bu konu üzerine dikkatleri çeker ve konunun farklı araştırmacılar tarafından ele alınmasına vesile olur.
This research’s subject is the correlation of self deception and religiousness. The aim of that research is both to clarify the concept of self deception which became a paradox and to expose the aspects of the dynamic relation between the self deception and religiousness. That study consists of two different section: a theorical chapter and a survey chapter. The first section is formed with the classic source search style and in the second part some surveys are fulfilled. Two different scales were used in this survey part. One of them has 20 questions which are about self deception and the other one has 16 questions which are about religiousness. At the end of the study, that two different survey’s results were compared using SPSS 16. Self deception is a very important concept for all to contunie to live. So a lot of researcher must search this subject and then may we can understood exactly what self deception is. I hope our study’ll take attention to this topic and make some researchers study about it.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7509
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294809.pdf900.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons