Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7508
Title: Arthur Honegger'in müziği ve viyolonsel konçertosu
Other Titles: Arthur Honegger's music and his cello concerto
Authors: Göğüş, İsmail
Kaplan, Ali Kaan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Müzik Anasanat Dalı/Yaylı Çalgılar Sanat Dalı.
Keywords: Arthur Honegger
Viyolonsel
Çello
Konçerto
Violoncello
Cello
Concerto
Issue Date: 30-Dec-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaplan, A. K. (2015). Arthur Honegger'in müziği ve viyolonsel konçertosu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bestecinin viyolonsel konçertosunun konu edildiği bu çalışmanın ilk bölümünde Arthur Honegger'in hayatı, müzik stili ve klasik formlara getirdiği yenilikler ele alınmıştır. İkinci bölümde, eserin form açısından incelemesi yapılmış ve eserin seslendirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
In the first part of this work which has been mentioned composer's cello concerto, Arthur Honegger's life, music style and the novelties he brought to classical forms are explained. In the second part, "Cello Concerto" is analyzed in terms of form and suggestions for playing are presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7508
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427428.pdf14.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons