Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7507
Başlık: Nonproliferatif diabetik retinopatide laser tedavisi
Diğer Başlıklar: Laser therapy in nonproliferative diabetic retinopathy
Yazarlar: Doğru, Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Diabetik retinopati
Işınla koagülasyon
Lazerler
Makula ödemi-kistoid
Diabetic retinopathy
Light coagulation
Lasers
Macular edema-cystoid
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Doğru, M. (1993). Nonproliferatif diabetik retinopatide laser tedavisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Diabetik makûla ödemi, diabetik, retinopatide en sık görme kaybı nedenidir. Bu sorunun tedavisinde kullanılan lazer fotokoagülasyon (FK) tekniğinin hastalığın prognozunu ne ölçüde etkilediğini anlamak, argon yeşil (514 nm),dye laser (590 nm) ve argon yeşil+dye lazer olmak üzere üç lazer protokolü arasında tedavi sonucu açısından fark olup olmadığını anlamak, lazer tedavisinin merkezi görme fonksiyonlarına olan etkisini ortaya çıkarmak amacıyla prospektif ancak randomize olmayan bir çalışma yapılmıştır. 19 "u kadın 12 erkek toplam 31 vakanın 49 gözü çalışma kapsamına alınmış, bunların 35' inde argon yeşil-72- (% 71.4), 9%una dye+green ( % 18.4), 5' ine dye lazer ( % 10.2) tedavisi, 36 göze fokal ( % 73.5), 1 göze grid ( % 2), 12 göze fokal+grid fotokoagülasyon (% 24.5) olacak şekilde uygulanmıştır. Gözler, ortalama 32.5 ay takip edilmişlerdir. Lazer fotokoagülasyonunun uzak ya da yakın görmeyi artırmak ya da stabilize etmek, makûl a ödemini azaltmak açısından faydalı olduğunu, diabetik maküla ödeminin ve lazer fotokoagülasyonunun parasantral skotomlara yol açabileceğini tespit ettik. Sonuçta, tedavi seçim kriterlerine uygun olguların Laser FK ile tedavilerinin görsel prognozu olumlu yönde etkilediği ve bu olgulara tedavi etkileri ve yan etkilerinin de anlatılarak önerilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7507
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
031415.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.94 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons