Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7507
Title: Nonproliferatif diabetik retinopatide laser tedavisi
Other Titles: Laser therapy in nonproliferative diabetic retinopathy
Authors: Doğru, Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Diabetik retinopati
Işınla koagülasyon
Lazerler
Makula ödemi-kistoid
Diabetic retinopathy
Light coagulation
Lasers
Macular edema-cystoid
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğru, M. (1993). Nonproliferatif diabetik retinopatide laser tedavisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diabetik makûla ödemi, diabetik, retinopatide en sık görme kaybı nedenidir. Bu sorunun tedavisinde kullanılan lazer fotokoagülasyon (FK) tekniğinin hastalığın prognozunu ne ölçüde etkilediğini anlamak, argon yeşil (514 nm),dye laser (590 nm) ve argon yeşil+dye lazer olmak üzere üç lazer protokolü arasında tedavi sonucu açısından fark olup olmadığını anlamak, lazer tedavisinin merkezi görme fonksiyonlarına olan etkisini ortaya çıkarmak amacıyla prospektif ancak randomize olmayan bir çalışma yapılmıştır. 19 "u kadın 12 erkek toplam 31 vakanın 49 gözü çalışma kapsamına alınmış, bunların 35' inde argon yeşil-72- (% 71.4), 9%una dye+green ( % 18.4), 5' ine dye lazer ( % 10.2) tedavisi, 36 göze fokal ( % 73.5), 1 göze grid ( % 2), 12 göze fokal+grid fotokoagülasyon (% 24.5) olacak şekilde uygulanmıştır. Gözler, ortalama 32.5 ay takip edilmişlerdir. Lazer fotokoagülasyonunun uzak ya da yakın görmeyi artırmak ya da stabilize etmek, makûl a ödemini azaltmak açısından faydalı olduğunu, diabetik maküla ödeminin ve lazer fotokoagülasyonunun parasantral skotomlara yol açabileceğini tespit ettik. Sonuçta, tedavi seçim kriterlerine uygun olguların Laser FK ile tedavilerinin görsel prognozu olumlu yönde etkilediği ve bu olgulara tedavi etkileri ve yan etkilerinin de anlatılarak önerilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7507
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031415.pdf
  Until 2099-12-31
7.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons