Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7506
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGökırmak, Feridun-
dc.contributor.authorKaradenizli, Aynur Y.-
dc.date.accessioned2020-01-31T07:17:10Z-
dc.date.available2020-01-31T07:17:10Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.citationKaradenizli, A. Y. (1996). Pürülan, tüberküloz ve viral menejitlerde beyin omurilik sıvısında adenozin, deaminaz ve sölübl interlökin-2 reseptör düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7506-
dc.description.abstractTıp dünyasında tüm teknolojik ilerlemelere rağmen menenjitlerin ayırıcı tanısı hala büyük bir problemdir.özellikle beyin omurilik sıvısında (BOS) düşük sayıda hücresi olan pürülan menenjit (PM), başlangıç dönemindeki viral menenjit (VM) ile 1 tüberküloz menenjit (TBM) sıklıkla karışmaktadır.Çalışmamızda t beyin omurilik sıvısında adenosin deaminaz (ADA) aktivitesi ile solübl interlökin-2 reseptör (sIL-2R) düzeylerini ölçtük.ADA enzimi pürin katabolizmasında rolü olan bir enzimdir.T lenfositlerde saptanmıştır.sIL-2R T ve B hücre aktivasyonu sonucunda oluşan ve patogenezinde hücresel immünitenin rol oynadığı birçok hastalıkta artan bir moleküldür. Menenjit olgularında her iki testin, TBM'in VM'ten ayırd edilmesinde çok yararlı olduklarını saptadık. Bazı olgularda PM ile TBM' deki BOS değerlerinin üst üste çakışması nedeniyle bu iki menenjitin ayırd edilmesinde ek parametrelerin de dikkate alınarak değerlendirme yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.tr_TR
dc.format.extent78 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAdenozin deaminaztr_TR
dc.subjectAdenosine deaminaseen_US
dc.subjectMenenjitlertr_TR
dc.subjectMeningitisen_US
dc.subjectSerebrospinal sıvıtr_TR
dc.subjectCerebrospinal fluiden_US
dc.subjectInterleukin 2tr_TR
dc.titlePürülan, tüberküloz ve viral menejitlerde beyin omurilik sıvısında adenozin, deaminaz ve sölübl interlökin-2 reseptör düzeylerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of levels of adenosine, deaminase, and subtle interleukin-2 in cerebrospinal fluid in purulent, tuberculosis and viral meningitisen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğitr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048138.pdf
  Until 2099-12-31
2.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons