Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7506
Title: Pürülan, tüberküloz ve viral menejitlerde beyin omurilik sıvısında adenozin, deaminaz ve sölübl interlökin-2 reseptör düzeylerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of levels of adenosine, deaminase, and subtle interleukin-2 in cerebrospinal fluid in purulent, tuberculosis and viral meningitis
Authors: Gökırmak, Feridun
Karadenizli, Aynur Y.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Keywords: Adenozin deaminaz
Adenosine deaminase
Menenjitler
Meningitis
Serebrospinal sıvı
Cerebrospinal fluid
Interleukin 2
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadenizli, A. Y. (1996). Pürülan, tüberküloz ve viral menejitlerde beyin omurilik sıvısında adenozin, deaminaz ve sölübl interlökin-2 reseptör düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tıp dünyasında tüm teknolojik ilerlemelere rağmen menenjitlerin ayırıcı tanısı hala büyük bir problemdir.özellikle beyin omurilik sıvısında (BOS) düşük sayıda hücresi olan pürülan menenjit (PM), başlangıç dönemindeki viral menenjit (VM) ile 1 tüberküloz menenjit (TBM) sıklıkla karışmaktadır.Çalışmamızda t beyin omurilik sıvısında adenosin deaminaz (ADA) aktivitesi ile solübl interlökin-2 reseptör (sIL-2R) düzeylerini ölçtük.ADA enzimi pürin katabolizmasında rolü olan bir enzimdir.T lenfositlerde saptanmıştır.sIL-2R T ve B hücre aktivasyonu sonucunda oluşan ve patogenezinde hücresel immünitenin rol oynadığı birçok hastalıkta artan bir moleküldür. Menenjit olgularında her iki testin, TBM'in VM'ten ayırd edilmesinde çok yararlı olduklarını saptadık. Bazı olgularda PM ile TBM' deki BOS değerlerinin üst üste çakışması nedeniyle bu iki menenjitin ayırd edilmesinde ek parametrelerin de dikkate alınarak değerlendirme yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7506
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048138.pdf
  Until 2099-12-31
2.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons