Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7505
Title: İntraserebroventriküler yolla verilen opioid peptidlerin simpato-adrenal sistem aktivitesine etkileri
Other Titles: Effects of opioid peptides given by intracerebroventricular route on sympatho-adrenal system activity
Authors: Ulus, İsmail H.
Ünal, Can Bora
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Adrenal bezler
Adrenal glands
Endorfinler
Endorphins
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal, C. B. (1996). İntraserebroventriküler yolla verilen opioid peptidlerin simpato-adrenal sistem aktivitesine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada serebral yan ventriküle verilen opioid peptidlerin simpato-adrenal sistem üzerindeki uyarıcı etkileri, paravertebral simpatetik ganglionlar ve adrenal bez tirozin hidroksilaz aktivitesi indeks alınarak incelenmiştir. p-Endorfin-(1-31) (P~ End) (8 nmol), [D-Ala2]-metiyonin-enkefalinamid (DALA) (50 nmol) ve morfin (100 nmol) serbest dolaşan Sprague-Dawley dişi sıçanlarda intraserebroventriküler yolla enjekte edildiklerinde plazma katekolaminlerini ileri derecede arttırdı. p-Endorfin-(1-31) başlangıç değeri 397 ± 91 pg/ml (n=4) olan adrenalin düzeyini 60 dakika içinde 8 kat arttırarak 3254 ± 972 pg/ml'ye yükseltti, p- Endorfin-(1-31) enjeksiyonunun oluşturduğu plazma noradrenalin seviyesindeki artış adrenaline göre belirgin derecede az olmasına rağmen, 5 kat artarak 1859 ± 895 pg/ml'ye erişti (Başlangıç = 378 ± 141 pg/ml). Stabil met-enkefalin analoğu DALA ve morfin de intraserebroventriküler verilişlerinin ardından plazma katekolaminlerini anlamlı olarak arttırdılar. DALA, plazma adrenalin seviyesini 3.4 kat, noradrenalini 2.8 kat arttırırken morfin, plazma adrenalin düzeyini 7.8 kat, noradrenalini ise 2 kat arttırdı. p-Endorfin-(1-31), DALA ve morfinin simpato-adrenal sistemi bir bütün, yoksa bölgesel olarak mı uyardığını belirleyebilmek için sıçanlara 3 ardışık gün p-endorfin-(1-31) (8 lnmol), DALA (50 nmol) veya morfin (100 nmol) intraserebroventriküler olarak enjekte edildi. Dördüncü gün giyotinle öldürülen hayvanlardan çıkartılan 3 servikal, 10 torasik, 6 lumbar paravertebral simpatetik ganglion ve adrenal bezde tirozin hidroksilaz aktivitesi ölçüldü. p-Endorfin- (1-31), superior servikal ganglion (SSG), onuncu torasik, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci lumbar ganglionlar ve adrenal bezde tirozin hidroksilaz aktivitesini arttırırken, inferior servikal ganglion (ISG), orta servikal ganglion (OSG) ve torasik ganglionlarda etki göstermedi. DALA ve morfin de, p-endorfin- (1-31) benzeri lumbar ganglionlar ve adrenal bezde tirozin hidroksilaz aktivitesini arttırmalarına rağmen servikal ve torasik ganglionlarda etki oluşturmadılar. Bu sonuçlar, p-endorfin- (1-31), DALA ve morfinin adrenal medulla ve lumbar simpatetik ganglionları aktivite ederek plazma katekolaminlerini arttırdığını göstermektedir.
p-Endorphin- (1-31) (8 nmol), [D-Ala2]-methionine-enkephalinamide (DALA) (50 nmol) and morphine (100 nmol) increased plazma catechol- amine levels in freely moving female Sprague-Dawley rats when injected intracerebroventricularly. p-Endorphin-(1-31) raised plazma adrenaline level from 397 ± 91 pg/ml to 3254 ± 972 pg/ml within 60 min. p-Endorphin-(1-31)-induced noradrenaline increase was not as potent as adrenaline increase, however, plazma noradrenaline level reached to 1859 ± 895 pg/ml (Baseline: 378 ± 141 pg/ml). Stabil met-enkephalin analog DALA and novel opiate morphine also incresed plazma catecholamine levels after their intraserebroventricular injection. DALA raised plazma adrenaline and noradrenaline levels 337% and 277% compared to baseline values, respectively. On the other hand, morphine effect was prominent on adrenaline level and it caused 778% increase in adrenaline and 209% in noradrenaline levels compared to baseline values. To evaluate whether p-Endorphin-(1-31), DALA and morphine activates sympathoadrenal system as a whole ör regionally, we injected p- endorphin-(1-31) (8 nmol), DALA (50 nmol) ör morphine (100 nmol) three consecutive days intracerebroventricularly and decapitated rats on the fourth day. Following removal of 3 cervikal, 10 thorocic, 6 lumbar paravertebral ganglia and adrenal gland, we 3measured tyrosine hydroxylase activity. We found that p-endorphin- (1-31) increased tyrosine hydroxylase activity in superior cervical (SCG), tenth throcic, second, third, fourth and fifth lumbar ganglia and adrenal medulla, but not in middle cervical ganglia (OCG), inferior cervical ganglia (ICG) and throcic ganglia. Similarly, DALA and morfin also induced tyrosine hydroxylase in lumbar paravertebral ganglia and adrenal medulla. This data demonstrate that p-endorphin- (1-3), DALA and morphine induce plazma catecholamine levels by activating adrenal medulla and lumbar sympathetic ganglia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7505
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048828.pdf
  Until 2099-12-31
1.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons