Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7495
Title: Farklı balık türlerinde ve kum midyelerinde vibrio parahaemolyticus'un izolasyonu ve identifikasyonu
Other Titles: Isolation and identification of vibrio parahaemolyticus in different fish species and cockles
Authors: Soyutemiz, G. Ece
Aydın, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Vibrio parahaemolyticus
Balık
Kum midyesi
Fish
Cockle
Issue Date: 16-Mar-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, A. (2001). Farklı balık türlerinde ve kum midyelerinde vibrio parahaemolyticus'un izolasyonu ve identifikasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'de gıdalarda kalite kontrol hizmetlerinin Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla güncelleşen Vibrio parahaemolyticus (V. parahemolyticus) özellikle su ürünleri ihracatımızda sorun olarak karşımıza çıkan önemli bir parametreyi oluşturmaktadır. Balık ve kum midyelerinde V.parahaemolyticus'un izolasyon ve identifikasyon metodunun yerleştirilerek varlığının araştırılması amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Haziran 1998-Haziran 2000 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada Bursa' daki balık marketlerden alınan 14 adet hamsi, 12 adet mezgit, 10 adet istavrit ve 10 adet sardalye numunesini kapsayan 46 adet balık numunesinde ve Batı Karadeniz sahillerinde bulunan çift kabuklu yumuşakça üretim ve avcılık alanlarından Sakarya iline bağlı 47, 48, 49 numaralı istasyonlardan, Kocaeli'ne bağlı 34, 35, 36 numaralı istasyonlardan elde edilen 70 canlı kum midyesi örneğinde V.parahaemolyticus'un varlığı araştırıldı. Analize alman 46 balık örneğinin hiçbirinde V.parahaemolyticus'a rastlanılmadı. Canlı kum midyesi örneklerinden Sakarya iline bağlı 47 numaralı istasyonda 5 örnekten l'inde (%20), 49 numaralı istasyonda 13 örnekten 2' sinde (% 15.38) V. parahaemolyticus izole edildi. 48 numaralı istasyondan elde edilen 13 örnek V. parahaemolyticus bakımından negatif bulundu. Kocaeli iline bağlı 34 numaralı istasyonda 13 örnekten 2'sinde (%15.38), 35 numaralı istasyonda 13 örnekten 3'ünde (%23.07), 36 numaralı istasyonda 13 örnekten 2'sinde (%15.38) V.parahaemolyticus izole edildi. Tüm V. parahaemolyticus izolatlanmn üreyi hidrolize etmediği ve Kanagawa negatif olduğu bulundu. Toplam 70 canlı kum midyesinin 10'unda (%14.3) etkenin pozitif bulunması, kum midyelerinin potansiyel bir tehlike olduğunu göstermekte olup, su ürünlerinin kontrolünde V.parahaemolyticus'un aranmasının zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
Isolation and Identification of Vibrio parahaemolyticus In Different Fish Species and Cockles Studies conducted on the standardization of food quality control standarts between Turkey and European Union revealed that contamination of sea products with Vibrio parahaemolyticus (V.parahaemolyticus) plays an important factor in the sea products exportation of our country. This study was done to set up the technics used in the isolation and identification of V.parahaemolyticus from fish and cockles. Between the dates of June 1998 and June 2000; a total of 46 fish samples including 14 anchovy, 12 whiting, 10 horse mackerel and 10 sardine collected from fish markets in Bursa were tested for the presence of V.parahaemolyticus. Similarly, a total of 70 cockle samples were collected from shellfish stations 47, 48, 49 in Sakarya district and stations 34, 35, 36 in Kocaeli district and tested for V.parahaemolyticus. Fish samples were found to be free from V.parahaemolyticus. As to cockle samples in Sakarya district 1 out of 5 (20%) of samples collected from station of 47 and 2 out of 13 (15.38%) collected from station of 49 were found to be positive for V.parahaemolyticus. A total of 13 cockle samples collected from station 48 was found to be negative for V.parahaemolyticus. In Kocaeli district, the stations where the positive results obtained and their prevalance were marked as follows: 2 out of 13 (15.38%) samples in stations of 34, 3 out of 13 (23.07%) samples in station of 35 and 2 out of 13 (15.38%) samples in station of 36. All the V.parahaemolyticus isolates were Kanagawa and urea hydrolysis negative. Presence of V.parahaemolyticus in 10 out of 70 (14.3%) cockle samples suggested that sea products are a potential risk factor and these producdts has to be controlled periodically.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7495
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107909.pdf
  Until 2099-12-31
2.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons