Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7491
Title: Yeraltı suyu arıtılabilirlik çalışmaları ve Bursa hava ulaştırma okulu örneği
Other Titles: Treability studies of groundwater pollution: Air transportation school case study
Authors: Solmaz, Seval K. Akal
Ölmez, Refik
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı
Yeraltısuyu
Kirlenme potansiyeli
Arıtma
Commandership of the Air Transportation School
Groundwater
Pollution potential
Treatment
Issue Date: 4-Jun-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ölmez, R. (2002). Yeraltı suyu arıtılabilirlik çalışmaları ve Bursa hava ulaştırma okulu örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünyada artan nüfus ve kişi başına düşen içme ve kullanma amaçlı su tüketimi sonucu yerüstü sularına destek kaynak olarak yeraltısularının kullanımında da artış görülmektedir. Ancak diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de yeraltısularının kirlenmesi önemli bir çevre sorunudur. Bu nedenle, en önemli ve değerli doğal kaynak durumunda olan yeraltısuyunun kirlilik boyutunun saptanması, çeşitli kullanımlar için su kalitesinin belirlenmesi, kalitenin zamana bağlı değişimlerinin gözlenmesi, kontrol edilmesi, korunması, dengesinin yeniden sağlanması ve verimli bir şekilde işlenmesi gibi hususlar büyük önem taşımaktadır. Bursa Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı 'nda çeşitli amaçlar için kullanılan yeraltısuyunun kirlilik potansiyelinin belirlenmesi doğrultusunda bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Bursa Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı sınırlan içerisinde bulunan 3 adet kuyu inceleme kapsamına alınarak, bu kuyulardaki suyun karakterizasyon tesbitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, üç kuyuda yapılan fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analiz sonuçlan değerlendirilmiş ve mevcut olan yeraltı suyunun karakterizasyonu tesbit edilerek, mevcut suyun yumuşatılmasına yönelik alternatif akım şemaları belirlenmiştir. Belirlenen su yumuşatma akım şemalarının avantaj ve dezavantaj ları, yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve işletme kolaylığı gibi parametrelere göre kıyaslanarak, üçüncü alternatif akım şeması olan reçineli su yumuşatma sisteminin kurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.
Due to the rapidly increasing population and amount of water consumption per a person in the world, use of groundwater have been increasing for supporting source to use of surface water. However, like the other countries in the world, the pollution of groundwater is an important environmental problem in Turkey. For this reason, the determination of pollution level and quality of water for several usage, the monitoring of the variation of quality depends on time, the controlling, the protecting, the rebalancing and the efficient managing of the most important and valuable groundwater have a great importance. This study has been carried out for the determination of pollution potential of grounwater using for different purposes in Commandership of the Air Transportation School, Bursa. In this study, 3 wells has been inverstigated in Commandership of the Air Transportation School military borders. These waters physical, chemical and biological charactersitics have been determined. In the light of these studies, hardness removal studies were carried out and treatment plant flow diagram alternatives were determined. At this context, each flow chart have been evaluated as construction and operation costs and operation conveniences. Consequently, installation of ion exchange treatment system has been decided for Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı Bursa facilities.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7491
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128485.pdf
  Until 2099-12-31
8.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons