Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7481
Title: Çeşitli ortamlar için tüm enerji absorbsiyon ve tam gamma absorbsiyon tesir kesitlerinin hesaplanması
Other Titles: Calculations of full energy absorption and all gamma absorption cross-sections for various mediums
Authors: Dinçer, Salih
Öz, Hilmi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Nükleer Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Enerji aktarımı
Cross section
Energy transfer
Gama ışınları
Gamma rays
Radyasyon
Radiation
Soğurma
Absorption
Tesir kesiti
Issue Date: 4-Jan-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öz, H. (2000). Çeşitli ortamlar için tüm enerji absorbsiyon ve tam gamma absorbsiyon tesir kesitlerinin hesaplanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, gamma ışınının madde ile etkileşmesi ve bu etkileşmeler sonucunda enerjisinin ortam içerisinde nerelere harcandığı göz önüne alınarak, tüm enerji soğurulma ve tam gamma soğurulma tesir kesitleri, bir başka deyişle kütle enerji soğurulma katsayısı, kütle enerji transferi katsayısı ve kütle radyasyon soğurulma katsayısı hesaplamalarında bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntem kullanılarak, alüminyum, bakır, karbon, silikon, su, sodyum-iyodür ve azot ortamlarında 0,4 MeV < E < 1 0 MeV enerji aralığında değişen gamma ışınları için kütle enerji soğurulma katsayısı, kütle enerji transferi katsayısı ve kütle radyasyon soğurulma katsayısı değerleri elde edilmiştir. Elde edilen kütle enerji katsayıları literatürde bulunan değerler ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
In this study, a method for the calculations of the full energy absorption and all gamma absoption cross-sections, in other words, for calculations of the mass energy absoption coefficient, the mass energy transfer coefficient and the mass radiation absorption coefficient is given by taking care of the interactions of gamma rays with matters and where the energy of gamma rays is transfered in the volume as a result of these interactions. By using this method, the mass energy absoption coefficient, the mass energy transfer coefficient and the mass radiation absorption coefficient values are obtained for aluminium, copper, carbon, silicon, water, nitrogen and sodiumiodide for the gamma rays with energy range 0,4 MeV < E < 1 0 MeV. The mass energy coefficients which were obtained are tabuleted comparatively with the values given in previous works.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7481
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095213.pdf
  Until 2099-12-31
4.42 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons