Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7479
Title: Şenil iplik makinalarında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: An Investigation of about the effect of some production parameters on yarn properties at chenille spinning machines
Authors: Özdemir, Özcan
Çeven, Erhan Kenan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Şenil iplik
Şenil iplik makinesi
Hav materyali tipi
Büküm
Hav uzunluğu (kalibre no)
Kaynar su çekmesi
Aşınma direnci
Chenille yarn
Chenille spinning machine
Pile material type
Twist
Pile length (caliper number)
Boiling water shrinkage
Abrasion resistance
Issue Date: 25-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeven, E. K. (2002). Şenil iplik makinalarında bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, şenil iplik makinelerinde bazı üretim parametrelerinin değişiminin iplik özelliklerine olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla Gigliotti &Gualchieri EPT / 1 şenil iplik makinesinde, beslenen hav materyali tipi, şenil iplik bükümü ve şenil iplik hav uzunluğu (kalibre numarası) değiştirilerek Nm 4 ve Nm 6 numaralarda şenil iplikler üretilmiştir. Şenil ipliklerin üretimi sırasında değiştirilen hav materyali tipi, şenil iplik bükümü ve hav uzunluğunun üretilen Nm 4 ve Nm 6 numaralı şenil iplikler üzerindeki ve bu ipliklerin atkı ipliği olarak kullanıldığı döşemelik kumaşlar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Değerlendirmeye tabi tutulan faktörlerin etkilerinin incelenmesi amacı ile, İpliklere ve kumaşlara ait özellik ölçüm sonuçlan kullanılarak istatistiki analizler yapılmış ve bu analizler sonucu elde edilen neticeler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada incelenen iplik özellikleri; kaynar su çekmesi ve iplik aşınması, incelenen kumaş özelliği ise aşınma direncidir. Deneysel çalışmanın sonucunda; incelenen faktörlerin iki farklı numarada elde edilen ipliklere ve bu iplikler ile oluşturulan kumaşlara ait tüm özellikler üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
In this study, the effects of changing some production parameters of chenille spinning machines, on the yarn properties are examined. For this purpose, chenille yarns of Nm 4 and Nm 6 numbers are produced on the Gigliotti &Gualchieri EPT / 1 chenille spinning machine by changing pile material type, chenille yarn twist and pile length. The effects of changing pile material type, chenille yarn twist and pile length on the chenille yarns of Nm 4 and Nm 6 numbers and on the upholstery fabrics produced with these yarns used as filling is examined. In order to determine the effects of the factors, the statistical analyses are carried out using the measured properties of the yarn and fabrics and the evaluations are made with respect to the results obtained by the analyses. The yarn properties examined in this study are: boiling water shrinkage, yarn abrasion and the fabric property examined is abrasion resistance. At the end of this study, it is observed that all of the yarn properties and fabric properties are affected by the factors given above.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7479
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128463.pdf
  Until 2099-12-31
11.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons