Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7473
Title: İbn Hişam ve Şüzürü'z-Zeheb adlı eserindeki metodolojisi
Other Titles: Ibn Hisam and his methodology in his work called Şüzürü'z-Zeheb
Authors: Ayyıldız, Erol
Soylu, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Arapça
İbn Hişam
Dilbilgisi
Arabic
Grammar
Mukaddime
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soylu, M. (2001). İbn Hişam ve Şüzürü'z-Zeheb adlı eserindeki metodolojisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7473
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108982.pdf
  Until 2099-12-31
3.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons