Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7463
Title: GPS ile çevrim içi araç takip sistemi
Other Titles: GPS based real time vehicle tracking system
Authors: Yeşilçimen, Halil
Dirik, Ahmet Emir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Küresel konumlama sistemi
DGPS
Araç takip sistemleri
Sayısal harita
Datum
Uydu
Ölçüm hataları
Kablosuz haberleşme
Uydu yön bulma sistemleri
GPS uygulamaları
Haritaya oturtma
Global positioning system
Vehicle location systems
Digital maps
Satellite
Measurement errors
Wireless communication
Satellite navigation systems
GPS applications
Map matching
Issue Date: 25-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dirik, A. E. (2002). GPS ile çevrim içi araç takip sistemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin amacı, çevrim içi araç takip sistemlerini incelemek ve bu incelemelerden elde edilen bulgular ışığında GPS tabanlı düşük maliyetli bir çevrim içi araç takip sistemi geliştirmektir. Çevrim içi araç takip sistemleri, modüler bir yapıya sahiptir. Bu tezde geliştirilen takip sistemi, konum belirleme, kablosuz haberleşme ve sayısal harita modülleri olmak üzere 3 ana modülden oluşmaktadır. Takip sistemlerinde konum belirleme modülü, hareketli araçların pozisyonlarının tespitinde kullanılmaktadır. Bu modül ile elde edilen pozisyon bilgisi, kablosuz haberleşme sistemi aracılığı ile takip merkezine iletilmekte, takip merkezine ulaşan pozisyon bilgisi merkezde işlenerek, araç konumlan sayısal harita üzerinde görüntülenmektedir. Tasarlanan sistemde 15-20 m arasında bir mesafe hatası ile gezici araçların pozisyonları hesaplanarak, bu araçlara ait pozisyon bilgileri takip merkezindeki bilgisayar üzerinden başarıyla izlenebilmiştir.
Objective of this thesis is to make a research on vehicle location and navigation systems and develop a GPS based, low cost, online vehicle location system by using the data obtained by the research. Online vehicle location-navigation systems have a modular structure. The vehicle location system which is developed in this thesis, includes 3 main modules such as positioning, wireless communication and digital map modules. The positioning module, used in location systems, computes the positon of mobile vehicle. This vehicle location data is transmited through a wireless communication system to host. The host has a capability to monitor a fleet of vehicles by analysing data collected from wireless communication system. In this project, mobile vehicle location positions can be computed in a range of 15-20m position error and by using this position data, its possible to monitor the fleet of mobile vehicles on a digital map in observation and control center.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7463
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128482.pdf3.72 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons