Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7456
Title: Bilgi yönetim sistemleri ve siber güvenlik
Other Titles: Knowledge management systems and cybersecurity
Authors: Ünal, Ahmet Naci
Keywords: Bilgi sistemleri
Uzman sistemler
Yönetim bilgi sistemleri
Karar destek sistemleri
Siber güvenlik
Information systems
Expert systems
Management information systems
Decision support systems
Cyberspace
Cyber security
Issue Date: 12-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal, A. N. (2018). "Bilgi yönetim sistemleri ve siber güvenlik". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 375-394.
Abstract: Bilgi; düşünme, yargılama, akıl yürütme gibi işlemler sonucunda elde edilen kapsamlı bir sürecin ürünüdür. Yoğun veri ortamında karar vermek güçleşerek, karmaşıklaşmaktadır. Genelde uzman sistemlerin, özelde ise Yönetim Bilgi Sistemleri’nin etkin kullanımı insan kaynaklı hataların en aza indirilmesini sağlamaktadır. Bu sistemler kullandıkları veriyi siber uzaydan toplamaktadır. Bu çalışmada siber güvenlik kavramına dikkat çekilerek, siber uzayda güvenli bilgi kullanımı ile alınması gereken önlemler üzerinde durulmaktadır.
Information; is a comprehensive product of a process obtained from thinking, judging, and reasoning. Deciding in an intensive data environment becomes difficult and complicated. The effective use of expert systems in general and management information systems in particular reduces human errors. These systems collect data from cyberspace. In this study, attention is paid to the concept of cyber security, and the precautions to be taken regarding safe information use in cyber space are emphasized.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/607711
http://hdl.handle.net/11452/7456
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_16.pdf396.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons