Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7450
Title: Sokak sanatı, Banksy ve Filistin
Other Titles: Street art, Banksy and Palestine
Authors: Karaca, Ayça
Keywords: Duvar resmi
Sokak sanatı
Siyaset
Banksy
Filistin
Wall painting
Street art
Politics
Palestine
Issue Date: 18-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaca, A. (2018). "Sokak sanatı, Banksy ve Filistin". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 171-196.
Abstract: Soğuk Savaş sonrası iletişimin neredeyse sınırsız yaşanması, toplumsal olayları insanlığın beraber yaşamasına neden olmuştur. Herkesin her şeyden haberdar olması protestonun fazlasıyla önünü açmıştır. Tarih boyunca sanatın yaratıcılığı protestonun aracı olmuştur. Protestonun mekânı sokak olurken, sokak sanatçıları topluma verdikleri mesajla önemli bir yer edinmişlerdir. Duvar ise ifadenin tuvali haline gelmiştir. Son dönemde duvarı protesto aracı kullanan en önemli sanatçı Banksy olmuştur. Bu bağlamda çalışma, duvar resmi ile sokak sanatı arasındaki farka değinmektedir. Banksy’nin eserleri genel anlamıyla değerlendirilmiş ve Gazze’de yaptığı çalışmalar yorumlanmıştır.
The limitless communication of post-Cold War has led the social events to live together. The fact that everyone is aware of everything has eminently opened the way for the protest. Throughout history, the creativity of art has become the tool of protest. While the street has been the place of the protest, street artists have had an important position by giving messages to the community. And the wall has become a form of expression. Banksy is the most important artist who recently used the wall as a protest tool. In this context, the study deals with the difference between a wall painting and a street art. After that, Banksy graffiti’s works were reviewed and evaluated by a general sense of his studies in Gaza.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606735
http://hdl.handle.net/11452/7450
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_9.pdf928.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons