Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7447
Title: Propontis’in güneyindeki üç kent için lokalizasyon önerileri
Other Titles: Localisation suggestions for three cities to the south of the Propontis
Authors: Erpehlivan, Hüseyin
Keywords: Hellespontos phrygiası
Mysia
Arkaik dönem
Akhaimenid dönem
Hellespontine phrygia
Bithynia
Archaic period
Achaemenid period
Issue Date: 23-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Erpehlivan, H. (2018). "Propontis’in güneyindeki üç kent için lokalizasyon önerileri". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 115-134.
Abstract: Bu makale, günümüzde Balıkesir ve Bursa illerinin (antik Hellespontos Phrygiası) Marmara Denizi (antik Propontis) güneyinde konumlanmış üç kent için lokalizasyon önerilerini içermektedir. Makale kapsamında, polis olarak anılan yerleşmelerin tarihçeleri ve konumları ile ilgili bilgiler de derlenerek sunulmaktadır. Öte yandan, söz konusu kentler için daha önce yapılmış farklı lokalizasyon önerileri de anılmıştır. Ayrıca makaleye konu olan kentlerin yakınlarında yer aldığı tahmin edilen Plakia ve Artaio Teikhos ile ilgili de ek bilgiler verilmektedir. Son olarak, yapılan araştırmalardan elde edilen seramikler ışığında yerleşmeler tarihlendirilmiş ve lokalizasyon teorileri geliştirilmiştir. Makale kapsamında yapılan değerlendirmeler sayesinde Dareion’un; Gündoğdu köyü yakınlarındaki Peladarion isimli, terk edilmiş Rum kasabası üzerindeki Çiftekaya Tepe’ye, Miletou Teikhos’un; Akçakoyun köyü yakınlarındaki etrafı surla çevrili Dedebayırı Tepe’ye, Skylake’nin; Yenice köyü yakınlarındaki Çalılıburun Tepe üzerine lokalize edilmesi önerilmektedir.
This article discusses localization suggestions for three cities which are situated to the south of the Marmara Sea (ancient Propontis), in Balıkesir and Bursa provinces (ancient Hellespontine Phrygia) today. Within the scope of the article, historical information and locations of the settlements referred as polis are also compiled. Various localization proposals have been made earlier are also mentioned in this text. In addition, information is given about Placia and Artaio Teichos, which should be located near the towns subject to the article. Lastly, settlements are dated with pottery sherds which were obtained from the surveys and localization theories are developed. It is suggested that Dareion should be localized on Peladarion (an abandoned Greek town) or named Çiftekaya today near Gündoğdu village (Bursa/Osmangazi), Miletou Teichos should be localized on a fortified hilltop named Dedebayırı near Akçakoyun village (Bursa/Karacabey) and Skylake should be localized on the Çalılıburun near Yenice village (Balıkesir/Bandırma) thanks to the evaluations made within the scope of the article.
Description: Bu çalışma, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Zeynep Erdem'in danışmanlığında Hüseyin Erpehlivan tarafından hazırlanan "Propontis'in güneydoğusunda M.Ö. 1. Binyıl yerleşmeleri ve mezar tipleri (M.Ö. 8-4. yüzyıllar)" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606715
http://hdl.handle.net/11452/7447
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_6.pdf800.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons