Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7446
Title: A problem analysis over humanitarian aid issues based on ad principles and methodology of donors dependency and post-development theories
Other Titles: Bağış sahiplerinin yardım ilkeleri ve yöntemleri üzerinden insani yardım konularının bağımlılık ve kalkınma sonrası teorileriyle sorun analizi
Authors: Efe, Ahmet
Keywords: Humanitarian aid
International organizations
Public aid management
Aid dependency
Lack of coordination
İnsani yardım
Uluslararası örgütler
Kamu yardım yönetimi
Yardım bağımlılık
Koordinasyonsuzluk
Issue Date: 12-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Efe, A. (2018). "A problem analysis over humanitarian aid issues based on ad principles and methodology of donors dependency and post-development theories". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 81-114.
Abstract: Aid coordination is in a constant theme of discussion among national and international aid agencies in their search for more effectiveness and efficiency in delivering development assistance. Not only at the international scope but also at the national and regional scales, coordination always seems to be cumbersome when it comes to donations and charity issues. In this study it is tried to sketch out literature in the domain of international aid and with a solution finding of both theoretical and conceptual approaches to the problems that hinder coordination amongst donors and aid agencies are laid out to be analyzed and scrutinized. One of the main arguments is that lack of coordination not only does spoil market resilience in the recipient country but also hamper ecosystem and investment climate that make poor countries more and more aid-dependent. It is concluded that the stakeholders of donors and funding institutions have their own agendas in which coordination with other donors does not seem to be a priority.
Yardım koordinasyonu, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları arasında, kalkınma yardımlarının sağlanmasında daha fazla etkinlik ve verimlilik arayışında olan sürekli bir tartışma konusudur. Bağış ve hayır işlerinde sadece uluslararası kapsamda değil, ulusal ve bölgesel ölçeklerde de, koordinasyon her zaman zahmetli görünmektedir. Bu çalışmada, uluslararası yardımlar alanında literatürün taslak haline getirilmesi ve vericiler arasında koordinasyonu engelleyen sorunlara hem teorik hem de kavramsal yaklaşımların çözümünde çözüm bulunmaya çalışılmış ve yardım kuruluşları analiz edilerek incelenmiştir. Temel argümanlardan biri, koordinasyon eksikliğinin sadece alıcı ülkede pazar esnekliğini bozmakla kalmayıp aynı zamanda yoksul ülkelere daha fazla yardım bağımlı hale getiren ekosistem ve yatırım ortamını da engellemesidir. Bağışçı ve fon veren kurumların paydaşlarının, diğer bağışçılarla koordinasyonun öncelikli olmadığı birtakım özel gündemleri olduğu sonucuna varılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606706
http://hdl.handle.net/11452/7446
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_5.pdf871.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons