Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7441
Title: Erinlik ve beden imajı
Other Titles: Puberty and body image
Authors: Stice, Eric
Şenyürek, Eylül
Keywords: Erinlik
Beden imajı
Puberty
Gender
Body image
Issue Date: 24-Feb-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Stice, E. ve Şenyürek, E. (2018). "Erinlik ve beden imajı". International Journal of Social Inquiry, 11(1), 277-296.
Abstract: Erinlik, gelişimde bir benzeri olmayan çarpıcı fizyolojik değişimler sürecini temsil etmektedir (Connolly, Paikoff ve Buchanan, 1996). Beklendiği üzere bu gelişimsel süreç gençlerin psikolojik fonksiyonlarına yoğun etki etmektedir. Erinlik döneminde gerçekleşen en etkili değişimlerden biri, kişinin bedeni üzerindeki bilişsel ve duygusal algılarını ifade eden beden imajında olmaktadır. Beden imajındaki değişimler özellikle dikkat çekicidir; çünkü belirli cinsiyet farklılıklarını kapsamaktadır. Beden memnuniyetsizliği beden imajı bozukluklarının en yaygın incelenen boyutudur, ki toplumun büyük bir katmanına sıkıntı vermekte ve yeme bozuklukları, anksiyete, depresyon, düşük özsaygı ve gereksiz estetik ameliyatlar gibi birtakım olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Thompson, vd., 1999). Bu bölümün amacı, (1) erinlikte beden imajı algısındaki cinsiyet farklılıklarını, (2) sosyokültürel faktörlerin bu süreç üzerindeki etkilerini, (3) beden imajındaki değişimlerin daha kapsamlı psikolojik gelişim üzerindeki etkilerini ve (4) bu konudaki literatürün sınırlılıklarını tartışmaktır.
Description: Bu makale Eric Stice’nin yazılı izni ile Eylül Şenyürek tarafından orjinal dilinden Türkçe’ye çevrilmiştir. Makalenin orijinal künyesi: Stice, Eric (2003). “Puberty and Body Image”, Gender Differences at Puberty, Chris Hayward (ed.), Cambridge University Press, ss. 61-76.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496822
http://hdl.handle.net/11452/7441
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_11.pdf269.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons