Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7439
Title: Performansa dayalı etkinlik analizi: Devlet üniversiteleri örneği
Other Titles: Efficiency analysis based on performance: Example of state universities
Authors: Uslu, Ali
Ertaş, Fatih Coşkun
Yayar, Rüştü
Keywords: Devlet üniversiteleri
Performans yönetimi
VZA
State üniversities
Performance management
DEA
Issue Date: 8-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uslu, A. vd. (2018). "Performansa dayalı etkinlik analizi: Devlet üniversiteleri örneği". International Journal of Social Inquiry, 11(1), 255-276.
Abstract: Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu maliyesi ve yönetimi sisteminde köklü değişiklikler hayata geçirilmiştir. Kanunla stratejik planlama, performans programı, faaliyet raporu gibi performans yönetimi odaklı faaliyetler kamu işletmeleri için de uygulanmaya başlamıştır. Çalışmanın konusu kamu işletmelerinde performans yönetimi ve 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversitelerinin 2014 ve 2015 yılları etkinliklerinin veri zarflama analizi ile ölçülmesidir. Analiz sonucunda göreceli etkin ve etkin olmayan üniversiteler belirlenerek, etkin olmayan üniversitelerin etkin olabilmesi için yapmaları gerekenler araştırılmıştır.
As known, radical changes have been made in public finance and management system with Public Financial Management and Control Law no 5018.With this law including performance management oriented activities, such as strategic planning, performance program, activity report has also started to be implemented in public enterprises. The subject of study is performance management in public enterprises and the measurement of 2014 and 2015 events of state universities founded after 2000 by data envelopment analysis. As a result of the analysis, relatively effective and ineffective universities have been identified, and what has to be done in order for the ineffective universities to be effective universities
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496795
http://hdl.handle.net/11452/7439
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_10.pdf319.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons