Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7438
Title: Giysilik dokuma kumaşların kullanım alanları ile yapısal parametreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Other Titles: The connection between the structure parameters of woven fabrics and the fields of their usages examination
Authors: Alpay, Halil Rıfat
Köktürk, Meral
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Gramaj
Çözgü-atkı sıklığı
Örtme faktörü
Kıvrım derecesi
Atkı-çözgü bükümü
Atkı-çözgü iplik numarası kalınlık
Weight
Warp-weft density
Covering factor
Degree of crimp
Warp- weft twist
Warp-weft yam number
Thickness
Issue Date: 16-Jan-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köktürk, M. (2002). Giysilik dokuma kumaşların kullanım alanları ile yapısal parametreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada dokuma kumaşlarının yapısal parametreleri ile kullanım alanları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla, 1999/2000 yıllarında moda trendi olan kumaşlar çeşitli firmalardan toplanıp analizleri yapılmıştır. Analitik ölçüm sonucunda elde edilen değerlere göre yapısal parametrelerle bu kumaşların kullanım alanları arasındaki İlişki yorumlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, yapısal parametreler ve piyasada kullanılan dokuma kumaşlarının özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Diğer aşamada, 1999-2000 yıllarına ait piyasadan toplanan dokuma kumaşların yapısal parametreleri verilmiştir. Son aşamada, toplanan dokuma kumaşların analitik ölçüm sonuçlan verilmiş ve sonuçlarla yapısal parametreler arasındaki ilişki araştırılmıştır.
In this study, the connection between the structure parametres of woven fabrics and the fields of their usages has been examined. For this purpose, some fabrics which had fashion trends in the years 1999 and 2000, have been collected from different companies and these fabries have been analyzed. According to the values obtained from the analytical results, the connection between the structure parametres and the fields of the usages of these fabrics has been discussed. At the first stage of the study, the structure parametres have been explained and a short brief about the properties of the woven fabrics used at the market is given. At the next stage, the structure parametres of the woven fabrics collected from the market in 1999 and 2000, has been given. At the final, analytical results of the collected woven fabrics have been given and the connection between the results and the structure parametres have been researched.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7438
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128453.pdf6.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons