Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-30T11:10:53Z-
dc.date.available2020-01-30T11:10:53Z-
dc.date.issued2017-12-10-
dc.identifier.citationMert, İ. H. vd. (2018). "Prusa ad Olympum’dan (Bursa) bir oda mezar". International Journal of Social Inquiry, 11(1), 203-254.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496781-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7436-
dc.description.abstractPrusa ad Olympum kenti, Hellenistik Dönem’de kurulmuş ve o dönemden itibaren yüzyıllar boyu gelişmiş ve sınırları genişlemiştir. Bursa’nın Osmanlı yapıları oldukça iyi korunmuş olmasına karşın, antik dönem kentinin erken dönemlerine ait arkeolojik verilerimiz oldukça sınırlıdır. Söz konusu döneme ait in situ olarak korunmuş olan bir oda mezar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 1969 yılında yapılan bir kurtarma kazısı sonucu gün ışığına çıkarılan bu mezar Hisariçi bölgesinin yaklaşık 400 m doğusunda yer almaktadır. Keşfedildiği dönemden bugüne kadar geçen uzun zamana ve kent tarihi açısından taşıdığı büyük öneme rağmen, mezara az sayıdaki yayında, yüzeysel bir biçimde değinilmiştir. Bu çalışmada, adı geçen mezar, mimari özellikleri, yapı tekniği, gömü geleneği ve mezar odasında keşfedilen buluntularıyla beraber bütüncül olarak değerlendirilmektedir. Makale kapsamında ayrıca, mezar mimarisi ve gömü gelenekleri açısından, mezarın Hellenistik Dönem Bithynia Bölgesi mezar geleneği içerisindeki yerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe ancient city of Prusa ad Olympum was first founded during Hellenistic Period and since then it has developed and extended through the centuries. Although, its Ottoman Period is relatively well preserved, the archaeological data about the early periods of Prusa ad Olympum is rather insufficient. A well preserved Hellenistic chamber grave about 400 m. eastward of Hisariçi (where the ancient city situated on) was unearthed during the rescue excavations in 1969. Despite the extended period of time from its discovery until now and its importance in terms of the city history, the tomb was rarely and undetailed mentioned in a few publications. The aim of the article is to discuss the architectural characteristics, building technique, burial customs and the grave goods of the tomb by using a holistic approach. The significance of the tomb in Bithynian burial tradition in the Hellenistic Period in terms of tomb architecture and burial customs will also be examined within the scope of the article.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBithyniatr_TR
dc.subjectPrusa ad Olympum (Bursa)tr_TR
dc.subjectOda mezartr_TR
dc.subjectGömü geleneğitr_TR
dc.subjectHellenistik seramiktr_TR
dc.subjectBithyniaen_US
dc.subjectChamber graveen_US
dc.subjectBurial customen_US
dc.subjectHellenistic ceramicen_US
dc.titlePrusa ad Olympum’dan (Bursa) bir oda mezartr_TR
dc.title.alternativeA chamber grave from Prusa ad Olympum (Bursa)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage203tr_TR
dc.identifier.endpage254tr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
dc.contributor.buuauthorMert, İbrahim Hakan-
dc.contributor.buuauthorŞahin, Reyhan-
dc.contributor.buuauthorAltın, Ahmet Ali-
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_9.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons