Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7435
Title: Commentary on “The meaning maintenance model: On the coherence of social motivations”
Other Titles: “Sosyal güdülemeler bağlamında anlamı sürdürme modeli” üzerine bir yorumlama
Authors: Küçükömürler, Sanem
Özkan, Türker
Keywords: Meaning Maintenance Model
Uncertainty reduction
Uncertainty management
Primary motivations
Commentary
Anlamı Sürdürme Modeli
Belirsizliği azaltma
Belirsizliği yönetme
Temel güdülemeler
Yorumlama
Issue Date: 27-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçükömürler, S. ve Özkan, T. (2018). "Commentary on “The meaning maintenance model: On the coherence of social motivations”". International Journal of Social Inquiry, 11(1), 183-201.
Abstract: Meaning Maintenance Model (MMM) was proposed by Heine, Proulx, and Vohs (2006) in the article named “The Meaning Maintenance Model: On the Coherence of Social Motivations”. Additionally, writers were interested in four different motivations and suggested MMM as the underlying motivation among them. However, there is a questionable point in the article. The authors actually selected meaning maintenance motivation as the primary motivation, while it is still possible to select another one as the primary. Thus, questions related with the primary motivation claim are needed to be examined. Is meaning maintenance a primary motive? Is there any other triggering mechanism for meaning maintenance? Or is it possible to track the supports for meaning maintenance as demonstrating another mechanism? In this paper, specifically, the aim is to analyze the claim of ‘basic motivation’ made by Heine, Proulx, and Vohs (2006) from a different perspective within literature about uncertainty reduction.
Anlamı Sürdürme Modeli (Meaning Maintenance Model (MMM)) Heine, Proulx ve Vohs (2006) tarafından “The Meaning Maintenance Model: On the Coherence of Social Motivations” (Sosyal Güdülemeler Bağlamında Anlamı Sürdürme Modeli) isimli makalede öne sürülmüştür. Yazarlar ayrıca dört farklı güdüleme modeli ile ilgilenmiş ve anlamı sürdürme modelinin diğer dört modelin altında yatan mekanizma olduğunu önermişlerdir. Fakat bu makalede sorgulanabilecek noktalar bulunmaktadır. Yazarlar aslında başka bir güdülemeyi öncü olarak seçebilecekleri halde anlamı sürdürme güdülemesini temel güdüleme olarak seçmişlerdir. Bu nedenle temel güdüleme iddiasının incelenmesi gerekmektedir. Anlamı sürdürme temel bir güdüleme midir? Anlamı sürdürmeyi tetikleyen başka bir mekanizma var mıdır? Ya da anlamı sürdürme güdülemesini destekleyen bulguları başka bir güdülemeyi destekler şekilde takip etmemiz mümkün müdür? Bu yazıda Heine, Proulx ve Vohs (2006) tarafından yapılan temel güdüleme savını belirsizliği azaltma yazınından gelen farklı bir bakış açısıyla incelemek amaçlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496767
http://hdl.handle.net/11452/7435
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_8.pdf284.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons